Norge

Vi har lagt bak oss nok en uke hvor Aksjer&sånts norske portefølje gjorde det bedre enn Oslo Børs. Porteføljen var omtrent i null. Oslo Børs falt 0,31% mens oljeprisen falt 0,47%.

Porteføljen er nå opp 26,2% for året. Oslo Børs er opp 10,17 %. Seks av åtte porteføljeaksjer var i pluss sist uke. Beste porteføljeaksje for året, BW LPG, var mest ned. BW lpg falt 4,8% forrige uke og stod seg med det noe bedre enn Baltic LPG rateindeks som var ned 7,4%. Den beste aksjen i porteføljen var Subsea 7 som steg 2,8%. Selskapet leverte første kvartalstall forrige uke. Årsaken til at aksjen steg etter tallene kan ha vært at selskapets ordrereserve stadig øker.

Makro

Det var fortsatt stabile lange renter i USA i forrige uke med en ørliten oppgang i rentene.  Etter et uventet fall i rentene for et par måneder siden har det nå vært renteoppgang i fire av de siste fem ukene i USA.

Sysselsettingsrapporten for april som kom på fredag var positiv med flere sysselsatte, lavere arbeidsledighet samt lavere lønnsvekst enn ventet. En veldig god kombinasjon for aksjemarkedet!

Gode makrotall var det også fra Kina i dag morges. En ISM indeks for servicesektoren i Kina gikk opp til 54,5 mot 52,8. indeksen ble trukket opp av eksportvekst, sysselsettingsvekst og vekst i nye ordre. Tallene var de sterkeste siden januar 2018, men børsen i Kina falt allikevel over fem prosent i dag fordi handelskrigen ser ut til å kunne blusse opp igjen. Trump har nemlig vært ute med nye tweets.

Presidenten twitret sent på søndag at USA vil sette opp tariffen fra 10 til 25% på varer til en verdi av 200 milliarder dollar som USA importerer fra Kina. i tillegg truet han med å legge en tariff på de kinesiske varer USA importerer fra Kina som det ikke er noen tariff på i dag dersom ikke Kina og USA snart blir enige om en handelsavtale. Så enten går vi mot slutten av handelskrigen eller så er den i ferd med å ta full fyr igjen.

Global portefølje

Verdensindeksen steg med 1,5%, mens Aksjer&sånts global portefølje falt med 0,25%. Årsaken til fallet var at riggselskapet Transocean falt kraftig etter å ha levert dårligere resultater enn ventet. Citigroup var igjen sterkeste aksje i porteføljen. Til tross for Transocean falt 11% falt porteføljen bare med 0,25%. Mye av det kan vi takke kronesvekkelsen for. Det er ingen tilfeldighet at kronen svekker seg når oljepris og oljerelaterte aksjer svekker seg.

Nasdaqindeksen i USA satte nye all-time high notering på fredag. Indeksen som var nesten oppe i 8000 mot slutten av fjoråret og som var nede i ca 6300 ved juletider endte på 8158 på fredag. Et av selskapene som har ledet an i oppgangen til Nasdaqindeksen er Apple. Apple selger mye til Kina og vil derfor være sårbare for siste utvikling i handelskrigen. Ellers er indeksen relativ rentesensitiv siden den består av mange selskaper som er priset på inntjening langt frem i tid. Indeksen vil derfor antageligvis kunne klare seg godt også med oppblussing av handelskrigen dersom det fører til lavere renter.