Aksjemarkedene avsluttet forrige uke med et betydelig fall og starter denne uken med å falle ytterligere. Børsfallet skyldes reduserte vekstforventninger i verden.  Lange og mellomlange renter har i de siste dagene falt betydelig som følge av svake økonomiske nøkkeltall. Spesielt har det vært svake tall fra Europa hvor fabrikkproduksjonen i Eurosonen i februar ikke har falt så mye på seks år. I USA kom det svake nøkkeltall fra både servicenæringen og industrien i forrige uke.

Flat rentekurve

Som følge av svake økonomiske nøkkeltall får du nå lik avkastning på korte og lange obligasjoner I USA.  Dette er fordi lange renter har falt mer enn de helt korte. Forholdet mellom mellom lange og mellomlange, dvs mellom to åringen og ti åringen er mer likt slik det har vært de siste månedene.Det spesielle og nye er at tre måneders renten er høyere enn to års renten.

Også i Europa har lange renter falt betydelig i det siste. Lange tyske renter er igjen blitt negative og italienske renter har kommet ned i 2,5% igjen. Det er ikke lenge siden at bekymringer rundt den store italienske statsgjelden presset den italienske ti åringen over tre prosent.

Markedet

Lave renter er hovedgrunnen til børsoppgangen de siste årene. Derfor er det litt vanskelig å se for seg at lavere renter skal knekke børsene. Det er på den andre siden svakere økonomisk utvikling spesielt i Europa, men også i USA. Det er ikke så mye Europa spesielt kan gjøre for å bedre realøkonomien. Europa er nødt til å sette sin lit til at en eventuell handelsavtale mellom Kina og USA får fart på verdensøkonomien igjen. USA har jo økt renten betydelig de siste årene og har i hvert fall mulighet til å sette ned renten, og mulighet til å bli enige med Kina. Derfor er det håp for aksjemarkedene ennå.

Porteføljene til Aksjer&Sånt

Våre porteføljer hadde en grei uke i absolutt avkastning til tross for en tøff avslutning på uken. Den norske porteføljen klarte en positiv avkastning på en halv prosent til for at hovedindeksen falt med et prosent forrige uke.  Den globale porteføljen steg med 0,28% til tross for at en liten krone styrkelse og fallende aksjemarkeder forrige uke. Verdensindeksen var ned på sin side ned 1,46% forrige uke.

Best av de norske aksjene var som for sist uke BW LPG. Ellers hadde var noen av de defensive innslagene i porteføljen som EVRY og Kongsberggruppen også i pluss. Eksponeringen mot oljeservice trakk ned

Citigroup falt med fem prosent på svake veksttall fra USA og var svakeste aksje i den globale porteføljen sist uke. Hormel Foods, Ahold, Starbucks og Tractor Supply var alle om lag 2 prosent i pluss. Dette er robuste selskapet som bør stå godt i mot en nedgang i økonomien, mens Citigroup er mer sårbar for et fall i aksjemarkedet og svakere økonomiske tider.