Det begynner å bli en stund siden sist blogg. Det har i mellomtiden vært et volatilt marked. Når det svinger som mest er det ofte best å sitte i ro. Har derfor ikke gjort noen endringer i modellporteføljene på en stund. Gjorde noen endringer i forkant av uroen og fjernet siste rest av oljerelaterte aksjer i den norske modellporteføljen. Det at det ikke er oljerelaterte aksjer med hverken i den norske eller globale modellporteføljen  har bidratt til at porteføljene har klart seg bra gjennom siste tids markedsuro. Oljeprisen har fått hard medfart av handelskrigen og har dratt med seg mange oljerelaterte aksjer ned. Siste uke slo mange av de dog hardt tilbake.

Norge

Til nå i år er den norske modellporteføljen opp 29,6%, mens Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 7,7% for året.

På tidspunktet for forrige blogg som var 30. juli var den norske modellporteføljen opp 29,7%. Også hovedindeksen på Oslo Børs er nå tilbake på nivåene den var ved utgangen av juli etter å steget med 5% fra bunn i  midten av august.  Siden sist har Grieg Seafood falt noen prosent etter å levert skuffende resultater. Faller aksjekursen videre ryker den snart ut av modellporteføljen. Planen er å ha aksjer som stiger i kurs i modellporteføljene.

Globalt

Den globale modellporteføljen er opp 16,9%. Verdensindeksen er opp 17,5%. Deutsche Post har vært beste aksje i det siste. Estimatene er blitt kraftig oppjustert de siste par månedene. Det kan forklare kursoppgangen.

I motsatt ende ligger Post Holding. Svake tall og nedjusterte estimater har gjort at aksjekursen har falt med nesten 7% i lokal valuta siden den ble inkludert i modellporteføljen 28.5.19.  I norske kroner er aksjen kun ned to prosent siden krona har svekket seg. Krona kan fortsette å være svak så lenge oljeprisen er svak og den kan være svak lenge til.