Rentefrykten er borte for denne gang

Mot slutten av året i fjor falt markedene på frykt for at fortsatt økte renter og svake makrotall verden over skulle gi resesjon.

Nå er rentefrykten borte og svake tall makrotall er heller med på å drive markedene opp. Årsaken til dette er forventninger om at så lenge det er svake makrotall, vil ikke rentene bli satt opp. Det gjenstår å se hvor lenge denne dynamikken vil vare.

I forrige uke gikk børsen opp 4%, det samme som oljeprisen.  Oslo Børs er med det opp ca åtte prosent i år mot nesten 10 prosent for verdensindeksen. Det er litt overraskende med tanke på at oljeprisen er opp hele 22% i år.

Vår norske portefølje

Den henger i hvert fall ikke etter og hadde nok en fantastisk uke. Porteføljen er nå opp 17% for året!

Alle porteføljeaksjene hadde en positiv utvikling i forrige uke med unntak av en bitteliten nedgang for Sparebanken Øst. De oljerelaterte aksjene Aker BP, Subsea 7 og Odfjell Drilling var alle opp om lag ti prosent.

Det var nok en sterk uke for rederiet BW LPG som steg 11% etter at propanlagrene og propaneksporten fortsatte å stige i USA.

Kongsberg Gruppen

Konglomeratet leverte et bedre enn ventet resultat for 4. kvartal og steg 10 % sist uke. Aksjen er nå opp 3 prosent for året.

EBITDA ble på 520 millioner kroner mens det i snitt var ventet i underkant av 400 millioner kroner. Driftsinntektene falt med 0,8% fra året i forveien. Ordreinngangen i 2018 var på 16,6 milliarder, opp i fra 13,4 milliarder i 2017. Utbyttet for 2018 ble 2,5 kroner. Det er ned i fra 3,75 i 2017, men så er det også blitt flere aksjer i selskapet.

Global portefølje

Porteføljen steg nesten fire prosent forrige uke og er nå opp nesten 10% for året.

Aksjene som utmerket seg mest på «godt» og «vondt» var de to selskapene som leverte tall forrige uke, Plastic Omnium og Tripadvisor

Ut med TripAdvisor, inn med Microsoft

TripAdvisor leverte noe skuffende tall og var også noe forsiktige med å uttale seg om hvordan inneværende år ser ut til å bli. Selskapet har om lag 20% av omsetningen i UK og er med det påvirket av Brexit. Det kan være noe av årsaken til at det er vanskelig for selskapet å uttale seg om fremtiden. Ellers fortsetter trenden med sterk utvikling i inntekter fra restaurant og aktiviteter og mindre omsetning, men bedre inntjening innen hotellsegmentet.

Med relativ høy prising og lavere visibilitet vil aksjen muligens ikke gi den risikojusterte avkastningen vi ønsker fremover, vi bytter derfor ut TripAdvisor med det forhåpentligvis noe tryggere alternativet Microsoft.

Plastic Omnium

Leverte bedre tall og bedre utbytte enn ventet. Aksjen var svak før tallene, men steg 15% i forrige uke.

Selskapet forventer ikke vekst i bilsalget i verden hverken i år eller neste to år, men har som mål å vokse med fem prosent mer enn veksten i totalt bilsalg selv. Aksjen handles for i overkant av 24 euro og tjente 3,61 euro pr aksje i fjor. Utbyttet for 2018 blir 74 euro cent, opp i fra 67 euro cent for 2017. Aksjen gir med det på nåværende nivåer en direkte avkastning på ca tre prosent.