Verdens aksjemarkeder har slått tilbake i første kvartal 2019 etter store fall i fjerde kvartal 2018. Aller best har de markeder og mange av de aksjene som gjorde det aller dårligst i fjor gjort det. I Kina var indeksen opp 29% i første kvartal. Vår norske portefølje som har bestått av mange selskaper som fikk i overkant mye bank i avslutningen av fjoråret har ikke gjort det så verst den heller med en oppgang  på ca 18%. Børsfall skaper ofte gode muligheter for gode aksjeplukkere! Porteføljen er med det langt foran Oslo Børs som er opp ca åtte prosent, omtrent det samme som indeksen for fremvoksende markeder. Så blir også Oslo Børs med sin relativt stor råvare eksponering ofte kalt Emerging Markets light.

BW LPG

BW LPG transporterer LPG fra produsenter til kjøpere. LPG er en ren energikilde som vil dekke en stadig større del av verdens energibehov i årene fremover. Vekstmulighetene for selskapet bør derfor være gode. BW LPG har lagt nok en god uke bak seg og var med en oppgang på over fem prosent beste aksje i vår norske portefølje sist uke. Odfjell Drilling var opp 3,8% og var en sterk bidragsyter til at porteføljen steg med 0,6% selv om børsen falt 1,2% sist uke. Svakest gjorde Sparebanken Vest det med et fall på 3,8 prosent.

Globale aksjer

Den globale porteføljen har lagt bak seg en god uke og et godt kvartal med en ukes oppgang på over 4 prosent og en kvartalsoppgang på drøye 12%. Verdensindeksen var opp drøye 11 prosent i første kvartal mens S&P 500 indeksen var opp nesten 12%. Kronen har styrket seg noe i år. Det betyr at i lokal valuta er er avkastingen noe høyere for både verdensindeksen, S&P 500 og vår globale portefølje. De tre aksjene som har gjort det best i vår globale portefølje er alle konsumaksjer. Den som har gjort det svakest er bankaksjen Citigroup. Citigroup har ikke vært i porteføljen lenge, men aksjen har slitt med fallende renter i USA etter at den kom inn i porteføljen.

Lululemon

Beste aksje både sist uke og i førstekvartal for vår globale portefølje var Lululemon. Yoga- og treningsklærprodusenten leverte bedre tall enn ventet på onsdag. Aksjen steg derfor med 14% forrige uke.  Lululemon lagde først kun yogaklær til damer, men har senere utvidet sortimentet til å inneholde mer generelle treningsklær for både damer og menn.  Mesteparten av omsetningen er i Nord-Amerika, og har sånt sett passet bra inn for den type selskap vi har sett etter. På bakgrunn av en sterk amerikansk økonomi har vi villet ha en overvekt av selskaper med brorparten av omsetningen i USA. Vi liker også at selskapet i liket med Starbucks satser på Kina og det sterkt voksende forbruket der.

IShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

Etter at handelskrigen blusset opp forrige sommer har amerikanske aksjer gjort det klart bedre enn aksjemarkedet i resten av verden. Spesielt har amerikanske aksjer gjort det bedre enn aksjer fra fremvoksende markeder. Nå som vi kan stå foran en løsning på handelskrigen kan det derfor være hensiktsmessig å ta inn en eksponering mot fremvoksende markeder. For bred eksponering og god risikospredning bruker vi EEM som eksponering mot fremvoksende markeder (EM). EEM er en ETF eller en børshandlet indeks. For å få plass til EEM tar vi ut Starbucks som etter flere år i dvale har løftet seg ganske så mye siste og virker å være litt stivt priset, samtidig som det er tegn til at den amerikanske økonomien ikke lenger er like sterk som den var.