Porteføljene til Aksjer&sånt

Aksjer&sånts globale portefølje steg snaue halvannen prosent forrige uke. Porteføljen er med det opp ikke uefne 14% for året.  Aller best forrige uke gikk Citigroup. Aksjekursen til den amerikanske storbanken steg over 5% som en reaksjon på økte amerikanske renter. Bra gikk også nykommeren EEM som steg 1,8% etter å ha blitt introdusert i porteføljen til mandagens sluttkurs. EEM er en børshandlet indeks (ETF) som gir en lettvint og rimelig eksponering mot fremvoksende markeder.

Ahold og Hormel Foods var de eneste aksjene i porteføljen som gikk i minus i forrige uke. Ahold og Hormel Foods selger mest av typiske nødvendighetsgoder og kan være gode å ha dersom totalmarkedet blir dårligere og vekstforventningene lavere.

Aksjer&sånts norske portefølje steg ca 4,5% sist uke. Hovedbidragsyter var igjen BW LPG. Aksjen steg 17% og er opp 42 % så langt i år. I fjor doblet ratene seg. Siste måned har de økt ytterligere 78% i hvert fall har Baltic LPG indeksen økt med det. Indeksen er opp 24% bare siste uke, så det er ikke rart at aksjekursen går. LPG har mye av det samme bruksområdet som LNG og utvinnes blant annet som et biprodukt av amerikansk oljeproduksjon. Høy amerikansk oljeproduksjon vil derfor gi høy amerikansk LPG produksjon.

Prisen på Nordsjøolje løftet seg med 4,2 prosent forrige uke. Det resulterte i en børsoppgang på Subsea 7 og Odfjell Drilling på henholdsvis 8,3 og 6,7%. Transocean var opp ca fem prosent.

Makro

Det amerikanske arbeidsmarkedet fortsetter å være sterkt. Arbeidsledigheten er fremdeles på rekordlave 3,8 prosent og hele 196 000 amerikanere fikk ny jobb utenfor primærnæringene i mars måned. Lønnsveksten var på 3,2%.  Det er en kjærkommen lønnsøkning for lønnsmottakere. Den kan også være positivt for bedriftene siden økte lønningsposer gir økt forbruk dersom ikke alt spares. Lønnsøkningen kan også føre til økt produktivitet. Økt produktivitet vil ha samme effekt som en prisøkning for bedriftene og bidra til å øke overskuddet.

Økt lønnsvekst kan også føre til redusert inntjening for bedriftene og føre til  inflasjon. Den store redselen til aksjemarkedet er at veksten skal avta samtidig som lønningene fortsetter å øke. Da vil antageligvis bedriftene sette opp prisen på de varer og tjenester de selger og vi får inflasjon og lav vekst samtidig, eller stagflasjon som det heter.

Renter

Rentemarkedet hadde nok luktet gode sysselsettingstall. Derfor var det en ørliten rentenedgang etter tallene på fredag. I forkant av tallene gikk derimot lange amerikanske renter noe opp, og differensen mellom to- og tiåringen i USA økte noe. Fremdeles er to-åringen lavere enn tre måneders renten i USA, noe som ikke tyder på at rentemarkedet forventer veldig sterk økonomisk aktivitet de neste par årene.

EM vs DM

Økt vekst er spesielt gode nyheter for vekstsensitive fremvoksende markeder (EM). Derfor var forrige uke  en av de sjeldne ukene det siste året hvor fremvoksende markeder  gjorde det bedre enn modne markeder eller developed markets  (DM) som det heter på engelsk. EM indeksen økte med hele 3,4% forrige uke mot 2,2% for verdensindeksen og 2,05 % for S&P 500. Oslo Børs (EM light) økte med 2,5%.