Norge

Oljeprisen falt en halv prosent forrige uke. Det ga et fall for Oslo Børs på 0,2%. Hovedindeksen på Oslo Børs er nå 10,5% i pluss for året. Den henger med det etter mange andre børser. Børsen er ned i overkant av 6% fra toppen i september i fjor. Siden korreksjonen i slutten av fjoråret har børsen gått opp 13 prosent. Langt  mindre enn hva mange andre børser har gjort.

Vår norske portefølje fortsetter uansett å trosse markedet og steg nok et prosent i forrige uke. Den er med det opp formidable 26 prosent for året. Det var en jevn utvikling for porteføljen med Orkla og Odfjell Drilling i førersetet. Subsea 7 var ned 1,5% og var med det eneste aksje i porteføljen med negativ utvikling. Inntjeningsstimatene for inneværende og neste år har kommet kraftig ned i det siste for Subsea 7. Uten at det bør ha veldig mye å si da selskapet prises på inntjening noe lengre frem. En inntjening som fort kan bli veldig god da det mest sannsynlig har vært underinvestert i dypvannsfelt de siste årene som følge av lav oljepris. Etter at aksjen falt 31% i fjor tar nok mange tradingorienterte investorer gevinst nå som aksjen er opp 30% for året.

Globale markeder

Globale markeder har så langt i år utviklet seg mye sterkere enn Oslo Børs i år etter at Oslo Børs var en av verdens sterkeste børser sammen med børsen i Ukraina ifjor. Oslo Børs hang riktig nok langt etter utviklingen i Ukraina ifjor, men gjorde det langt bedre enn de fleste andre industriland. (som det er mer naturlig å sammenlikne Oslo Børs med) Børsen i Ukraina steg forøvrig med hele 80 prosent i fjor, mens Oslo Børs var ned snaue 2 prosent.

Det store fallet i slutten av fjerde kvartal ga i etterpåklokskapens lys enorme kjøpsmuligheter omkring årsskiftet i mange av de største og mest anerkjente selskapene i verden. Bakgrunnen for børsfallet var nok redsel for at FED skulle kvele det som var av økonomisk oppgang med å øke rentene for mye. Etter at FED tok en pause i renteoppgangen og åpnet for at rentene like gjerne kan settes ned som opp har aksjekursene til spesielt de største amerikanske selskapene igjen skutt fart. De amerikanske indeksene satte derfor nye all-time high rekorder forrige uke. Nasdaq 100 indeksen har steget 32% siden bunn på julaften og er opp over 23% for året. Det har ført til at mange av verdens selskapene med høyest børsverdi i verden ikke er like attraktivt verdsatt lengre.

Verdens indeksen er fremdeles ca 5 prosent under toppnivået satt i januar 2018, men er opp ca 21 prosent siden også den bunnet ut julaften i fjor.

Shanghai derimot er fremdeles nesten 50% unna toppnoteringen satt september 2007. Indeksen er uansett opp 24% for året.

Global portefølje

Aksjer&sånts globale portefølje er et prosentpoeng foran indeks så langt i år takket være en overvekt mot amerikanske selskaper. Det er uten kostnader vel og merke. Det er dog ikke sikkert at det etter senere tids kursoppgang vil være like lønnsomt med en overvekt mot USA fremover.

Siste ukes avkastning ble dratt opp av en svak krone og gode resultater fra Microsoft. Krona er nå tilbake til der den var mot dollaren ved starten av året, mens den fremdeles er i pluss mot euroen. Ahold var svakeste aksje i porteføljen sist uke. Aksjen falt 3 prosent som en følge av at en streik blant selskapets mange ansatte vil bidra til at årets resultater vil bli svakere enn ventet.

Renter

BNP i USA vokste med 3,2% i første kvartal mot ventet 2,3%.  Rentene i USA falt allikevel på tallene siden det var produksjon for lager, eller lagerbygging, som dro opp tallene, og ikke sterkere etterspørsel enn ventet.  Men med sterke detaljhandelstall for mars i bakhånd er neppe etterspørselssiden så aller verst den heller. Resesjonsfrykten bør derfor avta som følge av siste makrotall fra USA og den lille rentenedgangen som har vært de siste par ukene fortsetter neppe, men ikke forvent noen økning i rentene med det første heller.

Sverige er en liten åpen økonomi og slikt sett et barometer på utviklingen til internasjonal økonomi . Den svenske Riksbanken utsatte sist uke planlagte renteøkninger til slutten av året eller begynnelsen av neste, mens det var ventet renteøkninger allerede denne sommeren. Det førte til en rekordsvak svenske krone. Det er godt nytt for svensk eksportindustri, men renteøkningsutsettelsen er også et signal om svakere internasjonale konjunkturer.

Endringer

Vi gjør ingen endringer i noen av porteføljene denne uken, men holder et nært øye med selskaper i åpne økonomier som Tyskland og Sverige med tanke på at et globalt konjunktur oppsving som følge av løsning på handelskrigen vil slå spesielt positivt ut for land som dette.