eventueltForrige uke skrev vi om lange renter i USA som nå er lavere enn korte renter for første gang siden mai 2015. Det signaliserer ikke akkurat en solid tro på fremtiden, men ikke glem at ting har gått ganske bra siden mai 2015 da det sist hendte. I hvert fall for aksjemarkedet, men det påfølgende året var ruglete. Selv om det har gått bra siden 2015 er oppgangstidene forlenget med ytterligere fire år, og de pleier ikke vare evig…

I mai måned har løpende avkastning (yielden) investorer mottar på ti-årige statsobligasjoner falt dramatisk. I USA er yielden kommet ned til 2,09%. Fra ca 2,5% i begynnelsen av måneden. I Japan har yielden falt fra -0,04% til -0,09%. I Tyskland har yielden falt fra 0,03% til -0,21%! I Kina derimot har yielden på ti-årige statsobligasjoner ligget ganske stabilt på 3,3%.

Årsaken til at investorer kjøper statsobligasjoner med negativ eller svak avkastning kan være at de tror på videre fall i aksjemarkedet og/eller at det blir svakere økonomisk utvikling i verden. Med svakere økonomisk utvikling og mye gjeld i verden kan det oppstå deflasjon. Faller prisene kan kjøpekraften til en obligasjonsinvestor øke selv om han/henne får negativ avkastning på obligasjonene. Det kan være andre grunner og, som at sentralbankene ikke klarer å komme ut av den lavrenteverden de har skapt.

Markedet

Verdensindeksen var ned en prosent forrige uke i norske kroner og ned ca 2% i dollar. Oslo Børs var ned 2,7%, mens oljeprisen falt med i overkant av 10%. Kina og emerging markets gikk opp til tross for fall i USA.

Norge

Det ble gjort en endring i den norske porteføljen i forrige uke. Odfjell Drilling gikk ut og Yara kom inn. Tanken bak byttet var i første rekke å gjøre porteføljen mindre avhengig av oljeprisen. Den norske porteføljen var ned 2,1% forrige uke, falt 4,9% i mai og er opp 20,4% for året.

Globalt

Global portefølje falt 1,7% forrige uke. Den falt 6,9% i mai og er opp 8% for året.

Etter en svak periode ble det gjort flere endringer forrige uke slik at porteføljen forhåpentligvis kan stå bedre imot et eventuelt fortsatt svakt marked. Transocean har falt betydelig i det siste og røk ut i påvente av et fall i oljeprisen. Matselskapet Post Holding kom inn i stedet. Det var et defensivt bytte. Medisinprodusenten Gilead kom inn i stedet for fritidsklærprodusenten Lululemon. Det var nok et defensivt bytte.

Deutsche Post kom inn i stedet for Emerging markets indeksen. Den tyske posten gir eksponering mot emerging markets samtidig som aksjen gir bra utbytte og har falt mye i det siste som følge av handelskrigen. Det må vel karakteriseres som et mer offensivt bytte siden en indeks ble byttet ut med en enkelt aksje.