I forrige uke steg Oslo Børs ca en halv prosent, EM indeksen steg ørlite mindre og verdens indeksen var såvidt i pluss. S&P 500 var bittelitt i minus . Så langt i år er både Oslo Børs og EM indeksen opp i overkant av 11%. Verdensindeksen er opp i underkant av 13%, mens S&P 500 er opp rett i overkant av 13 prosent for året. Tendensen den siste måneden er at EM og Oslo Børs går litt sterkere enn USA.

Norsk portefølje

Vår norske portefølje rakk å stige 1% før børsen stengte for påske. Denne gangen bidro Evry mest, tett fulgt av BW LPG. Så langt i april er porteføljen opp seks prosent mot tre prosent for Oslo Børs. For året er porteføljen opp 25% mot ca 11% for børsen.

Global portefølje

Porteføljen steg 1,45% forrige uke drevet av gode tall fra Citigroup. Banken leverte bedre bunnlinje enn ventet med 1,87 dollar pr aksje mot 1,69 i første kvartal 2018. EPS veksten var først og fremst drevet av 9 prosent færre aksjer.  Omsetningsutviklingen var ikke like positiv. Blant annet fordi banken tjente mindre på aksjehandel, men det var gledelig at kvartalsvis omsetningsvekst var 20% i EMEA området og 17% prosent i Asia. UBS oppjusterte kursmålet fra 78 til 83 dollar som følge av tallene.

Lululemon hadde også en god uke. Det er ikke lenge siden de leverte fjerde kvartalstall så der må vi vente en stund på førstekvartalstallene. I fjerde kvartal vokste salget av herreklær med hele 150 prosent i forhold til året før. Salget av herreklær utgjør kun 22% av totalt salg. Vekstmulighetene bør derfor være store fremdeles. Lululemon selger først og fremst i Nord- Amerika og Kina. Da passer det godt at ferske detaljhandelstall for USA og Kina tyder på at både amerikanske og kinesiske konsumenter fortsetter å handle for mer penger som det står litt om nedenfor.

Makro

Detaljhandelen steg med 1,6 prosent fra februar til mars i USA. Etter et par måneder med svakere detaljhandels salg enn ventet gir tallene fornyet tillit til den amerikanske økonomien. Veksten ble spesielt drevet av bil-relatert forbruk, men den var sterk totalt sett også.

I forrige uke kom det også tall som viser at forbruket i Kina fortsetter å stige. Forbruksveksten var muligens for sterk for aksjemarkedet siden forklaringen på dagens fall på kinesiske børser var at børsene falt fordi markedet frykter mindre ekspansiv økonomisk politikk som følge av de sterke forbrukstallene. Økt oljepris kan forøvrig være en annen forklaring på dagens fall. Kinesisk detaljhandel i første kvartal 2019 var 8,3 prosent høyere enn den var i første kvartal i 2018. Veksten var stigende ved utgangen av kvartalet da detaljhandelen i mars i år var 8,7 prosent høyere enn i mars i fjor.

Oljeprisen

Prisen på Nordsjøolje løftet seg betydelig i påsken og er nå opp 37 prosent for året. Den siste oppgangen kom som en følge av at en million fat i daglig produksjon fra Iran kan forsvinne fra markedet som følge av strengere amerikansk politikk. I tillegg er det bråk og uro i Libya. Oljeprisoppgangen er bra for oljerelaterte aksjer, men ikke bra for veksten i Emerging Markets da mange land der er avhengige av å importere olje.

Oppsummering

Ting ser brukbart videre som følge av økt forbruksvekst i Kina og USA, men fortsatt stigende oljepris kan dempe videre børsoppgang.