Nåværende og tidligere amerikanske sentralbanksjefers tanker omkring økonomien

Amerikanske økonomers forening hadde årets første samling i helgen. Samlingen startet fredag med et times langt intervju med nåværende sentralbanksjef Powell og de to foregående sentralbanksjefer Yellen og Bernanke. Det startet med Powell som ga en detaljert vurdering av den amerikanske økonomien. Han beskrev en positiv økonomi, og trakk frem økende deltakelse i arbeidsmarked som både mest overraskende og kjærkomment. Powell unnskyldte svake ISM tall med at de fremdeles er på svært høye nivåer historisk sett.

Det amerikanske obligasjonsmarkedet

Det ble også snakket om rentenedgangen i det amerikanske rentemarkedet.  Powell kommenterte det med å si at markedet ser problemer fremover i tid. Problemer som sentralbanken ikke ser noe til i dag. Han sa at Sentralbanken skal følge med på markedets bekymringer når de tar sine rentebeslutninger og at de tar markedets bekymringer på alvor. Det er det som ofte skjer og som er så fascinerende med markedet, noen trollmenn i markedet kan se hva som skjer med realøkonomien lenge før vanlige dødelige i sentralbanker og andre steder ser det samme. Eller så er forklaringen enklere; Markedet faller av enklere årsaker som lavere etterspørsel etter aksjer av en eller annen grunn og drar til slutt realøkonomien med seg ned.

Yellen:

Ekspansjoner blir vanligvis stoppet av finansielle ubalanser eller stigende inflasjon som krever renteøkninger

Yellen så verken ubalanser eller inflasjon og forventet derfor positiv økonomisk vekst også fremover, men:

Veksten skal ned «quite a bit» neste år i følge Dr Yellen

Bernanke:

«Veksten i 20 blir lavere enn veksten i 19 som igjen blir lavere enn veksten i 18»

«Økonomiske ekspansjoner dør ikke av alder, men de blir myrdet»

Oppsummering:

Det blir avtakende økonomisk vekst i USA. Den amerikanske økonomien ser allikevel bra ut og økonomiske oppgangstider dør ikke av alder. Det er allikvel grunn til bekymring for handelskrig og avtakende vekst i Kina. Kina er en viktig i aktør i den globale økonomien som står for 10% av all import i verden. Derfor kan en politikk som tar sikte på å ødelegge for Kina, også ødelegge for USA og resten av den globale økonomien. Avtakende vekst i Kina gir problemer også for amerikanske selskaper som Apples resultatvarsel viste.

Høy usikkerhet og avtakende økonomisk vekst har gitt store svingninger på børsen. Bernanke var ikke overrasket over dette, men var heller overrasket over at markedene så lenge ikke tok hensyn til usikkerhets momenter som handelskrigen tidligere.

Renten på to-årige statsobligasjoner er 2,48%. Lavere enn toppen i november på 2,92%, men høy nok til at obligasjoner fremdeles er et ok alternativ til aksjer for mange. Masse penger strømmer derfor inn i pengemarkedsfond i USA. Samtidig bygger sentralbanken ned sin balanse av verdipapirer. Etter finanskrisen i 2008 begynte oppbyggingen av sentralbanken i USA sin balanse via kjøp av verdipapirer. Det er av mange sett på som hovedårsaken til at aksjekursene har steget så heftig de siste årene. Da sentralbanken begynte å bygge ned balansen 10 år senere i 2018 begynte aksjekursene å falle.

Markedene stiger uansett i begynnelsen av det nye året etter å ha falt en del fra toppen. USA er 13-14% og Oslo Børs er ned 12% fra toppen i september i fjor. Prisen på Nordsjøolje har falt 33% fra toppen tidlig i oktober i fjor, men er opp drøye 7% i år. Tiden vil vise om det vi ser nå er en såkalt «dead cat bounce» i oljeprisen, og om balansen til sentralbanken i USA og aksjemarkedene skal videre ned. Powell har så langt signalisert at balansen skal videre ned. Så får vi se om aksjekursene følger etter.