Markedene og porteføljene har falt i det siste. Det norske markedet er ned 5% siden sist. Siste aksje inn var Play Magnus. Den har falt ca 15 prosent siden den gang. Play Magnus erstattet Pexip som er ned omtrent det samme.

Dette er en teoretisk portefølje som ikke nødvendigvis blir handlet. Porteføljen ble startet da jeg og en annen skulle starte aksjefond. Vi skulle liksom vi vise at vi hadde peiling. Det ble ikke noe av aksjefondet og så har jeg bare fortsatt med porteføljene alene. For å unngå sånne tilfeller som Play Magnus eller store negative kursutslag på kort sikt, noe vi hadde mye av  begynnelsen så utviklet jeg noen kriterier aksjene i porteføljen måtte oppfylle.

Det viktigste er var at aksjekursen må ligge over 200 dagers flytende gjennomsnitt. Tanken er at en stigende aksjekurs i en likvid aksje i et velfungerende marked gjenspeiler at saker og ting stort sett er på stell i selskapet og at forhold som påvirker selskapets inntjening utvikler seg rette veien. Prøver man å være smart og ta selskaper som har falt veldig mye og tror man er smartere enn markedet, så må du være nettopp det, smartere enn markedet. Selskaper som faller veldig mye har også ofte et kapitalbehov, og må foreta en emisjon. Slike selskaper er det best å holde seg unna, men det er de færreste av de mindre profesjonelle på børsen som gjør. De tror heller at mange selskaper som har stup i kurs er billige. Det er de ikke nødvendigvis

Kjøp heller aksjer i en positiv trend, men ikke i en alt for positiv trend. de må ikke ha gått alt for mye. Prøv gjerne å ta de når de har korrigert ned, men la være å ta de dersom de faller alt for mye. det er ingen klare regler dessverre, men ved å unngå de både de største taperne og aksjer som er langt over 200 dagers gjennomsnitt så bør man klare seg greit på børsen. Selskapene bør ha en historie for å tjene penger og holdt på noen år. Det gjør de fleste selskapene med fin langsiktig fin trend i kursutviklingen, men ikke alle faktisk. det er kommet masse nye selskaper i det siste. Vær forsiktig her. Overlat de helt store gevinstene og tapene til proffene.

Skal man handle en aksje bør man også følge den en stund før du handler. Kjøp gjerne en mindre post først, også eventuelt mer nå du blir trygg på selskapet og aksjen.