Det ble ingen rapport forrige uke pga ferie. Derfor ser vi på hva som har skjedd med modellporteføljene til Aksjer&sånt over de siste to ukene denne gangen.

Norge:

Den norske modellporteføljen steg 2,1% siste to uker og er nå opp 30,6% i år. Hovedindeksen steg 1,6% og er opp 10,8% for året. Børsen gikk opp til tross for at oljeprisen var ned 1,3% i perioden. Det er ingen oljerelaterte aksjer i porteføljen og slik kommer det til å forbli før oljeprisen er nede i om lag 55 dollar fatet.

Sist gjorde vi et par endringer. Ut gikk Subsea 7 og Sparebanken Vest. Inn kom Borregard og Grieg Seafood. Spesielt sistnevnte har hatt en positiv inntreden i porteføljen og var beste aksje i modellporteføljen de siste to ukene. Dette til tross for at lakseprisen var ned seks prosent i uke 26 i forhold til uke 25. Prisen er dog 3% høyere enn den var på samme tid i fjor sommer

BW LPG var ned fem prosent siste 2 uker og var dårligste aksje i den norske modellporteføljen. Det er fremdeles et godt marked for BW LPG. Det vil derfor ikke være overraskende om korreksjonen ned blir kortvarig og oppturen fortsetter fremover

Endringer norsk modellportefølje

Det gjøres en endring denne uken. Sparebanken Øst ryker ut. Schibsted kommer inn. Schibsted har falt litt tilbake, viser stor vekst og er solid eksponert mot et eventuelt økonomisk oppsving i Europa.

Makro

Rentefallet i USA har stoppet opp etter fredagens kraftige oppgang etter solid sysselsettingsvekst i juni. Løpende utbytte på de korte statsobligasjonene i USA er til og med markert høyere enn de var for 2 uker siden etter et par måneder med vedvarende fall. Så nå spørs det hvordan aksjemarkedet vil klare seg fremover dersom troen på rentekutt i USA reduseres fremover. Med sterkt arbeidsmarked i USA og fremgang i forhandlingene med Kina skal det mye til for at renten kuttes i USA. Så da må vel Trump sende noen agressive tweets i retning Kina for å få viljen sin om lavere renter.

Kronen har holdt seg noenlunde stabil i det siste etter styrkingen i etterkant av renteøkningen for et par uker siden.

Global modellportefølje:

Den globale modellporteføljen steg 1,3% mens verdensindeksen steg 1,05% siste to uker. Det var de to mest global økonomi eksponerte selskapene i modellporteføljen Citigroup og Deutsche Post som gjorde det best med en oppgang på henholdsvis 4,7 og 3,6 prosent. Avkastningen i Deutsche Post ble trukket ned av en Euro svekkelse mot krona på om lag 0,6%.

Dårligste aksje i den globale modellporteføljen siste periode var igjen Ahold. Ahold eier flere supermarkedkjeder og er store på salg av mat på nett. Mesteparten av omsetningen er i USA.  Aholds store konkurrent i USA er Kroger. Krogeraksjen er ned over 20 prosent i år så Ahold har i hvert fall klart seg bedre enn den. Begge selskapene er truet av Amazons inntreden i matmarkedet.

Endringer global modellportefølje:

Ahold går ut og Yandex kommer inn. Yandex er notert på Nasdaq børsen i USA. Yandex har vist sterk vekst de seneste årene og aksjen virker billig gitt den sterke inntjeningsveksten.