Det var nok en positiv uke for de fleste av verdens børser, men kronestyrkelse førte til negativ utvikling målt i norske kroner både for globale indekser og for vår globale portefølje. Oslo Børs steg med ørsmå 0,05 prosent forrige uke, mens vår norske portefølje steg med 0,4%.

Global portefølje

Transocean og Ahold trakk ned, mens Tractor Service og Citigroup trakk opp avkastningen for porteføljen. Citigroup fulgte amerikanske bankaksjer opp på fredag etter at Amerikas største bank JPMorgan leverte rekordresultater før åpning og steg nesten fem prosent. Citigroup gikk opp ca halvparten av det. Citigroup skiller seg ut i fra fra andre amerikanske banker med å ha en forholdsvis høy eksponering mot Emerging markets og spesielt Kina.  Det tror vi vil føre til at Citigroup kan gjøre det ekstra bra godt fremover siden det vil være større vekstmuligheter i EM framover enn i modne markeder. Les mer om det her.

 Norge

Igjen gjorde Aksjer&sånts portefølje det bedre enn indeks og igjen var det BW LPG som dro lasset.  Prisen på Nordsjøolje steg fra 70,4 til 71,5 i forrige uke. Til tross for det var Subsea 7 ned drøye 3% forrige uke. Så langt i år har både oljeprisen og Subsea 7 steget 32%.  Mye av årsaken til stigende oljepris kan være fallende OPEC produksjon. Saudi Arabia har kuttet i produksjonen for å tilpasse seg stadig økende amerikansk oljeproduksjon. Samtidig har oljeproduksjonen i Iran og Venezuela fortsatt å falle.

Renter

Rentemarkedet i USA fortsatte å normalisere seg i forrige uke med økning i lange renter og økt forskjell mellom lange og korte renter. Tre måneders renten er fremdeles lavere enn renten på to års lån, men bare med tre punkter. Samtidig er renten på i tiårige statsobligasjoner kun 16 punkter over renten på toårige. Det betyr at det forventes en flat renteutvikling i USA i årene som kommer.

Kronen styrket seg etter tall som viste at kjerneinflasjonen i Norge var på 2,7% i april. Dette var høyere enn markedets forventninger på 2,5%. Inflasjonen fortsetter med det å ligge over inflasjonsmålet Norges Bank er pålagt av Regjeringen å innrette pengepolitikken etter. Det kan derfor ligge til rette for flere renteøkninger i Norge.

Fremtidsutsikter

Det amerikanske rentemarkedet og siste IMF prognose tyder på at det kan være fornuftig å se etter selskaper med omsetning over hele verden. Det kan godt være amerikanske selskaper fordi mange amerikanske selskaper har stor global eksponering. Jo større selskapene er, jo mer global eksponering har de gjerne.  Eksempler på selskaper med en stor andel av omsetningen i andre land enn USA i Aksjer&sånts globale portefølje er Microsoft og Citigroup.  Dette er også de største selskapene i porteføljen.