Oslo Børs hadde med en oppgang på 3,5% i februar nok en sterk måned. Verdensindeksen gikk enda litt bedre med en oppgang på 4%. Vår globale portefølje steg også omtrent 4% forrige måned, mens vår norske portefølje steg hele 6 prosent til tross for en svak avslutning på måneden med et fall på 2% sist uke. Hittil i år er den norske porteføljen opp 14,9% og den globale er opp i underkant av ni prosent.

 Vi gjør årets første endringer i den norske porteføljen

DNB har hatt en sterk utvikling i år med en oppgang på 18,7%. Det samme gjelder Aker BP som er opp nesten 36%. Vi velger derfor å ta gevinst i disse to papirene.

Vi tar istedenfor DNB inn Sparebanken Vest som har hengt etter sine konkurrenter i år med en beskjeden oppgang på 1,1%. Egenkapitalbeviset prises til 8 ganger forventet 2019 resultat og 0,9 ganger pris/bok. I tillegg tar vi inn IT service selskapet EVRY. Selskapet har levert stabilt voksende resultater de siste årene og prises til 10 ganger årets forventede resultat.

Dårlige tall fra BW LPG

Den siste uken er det BW LPG som har gjort at porteføljen har utviklet seg svakt. Aksjen er ned nesten 16% siste uke. For 4. kvartal leverte selskapet en EBITDA på 36 millioner dollar mens det var ventet 51 millioner dollar. Justert netto resultat ble på – 1 millioner dollar mot ventet 12 millioner dollar. Årsaken til det svake resultatet er at realisert spot inntjening var en del svakere enn det noen av selskapets konkurrenter oppnådde i kvartalet. Til tross for skuffende resultater i 4. kvartal er det forventninger til at økt LPG eksport fra USA vil bidra til økte tonnasjeetterspørsel og høyere rater i 2019. BW LPG er siden starten på året opp 1,8% til tross for den kraftige korreksjonen forrige uke. Vi mener kursfallet i forrige uke var for stort og velger å beholde aksjen.

Gode tall fra Subsea 7

Subsea 7 er den aksjen i porteføljen som har hatt den beste utviklingen den siste uken med en oppgang på 3,9%. Selskapet rapporterte en EBITDA på 162 millioner dollar mot ventet 154 millioner dollar. Netto resultat endte på 65 millioner dollar mot ventet 32. De annonserte et utbytte på 1,5 krone per aksje og også et nytt tilbakekjøpsprogram på 200 millioner dollar. Ordre inngangen og 2019 guidingen var for øvrig også som ventet. Subsea 7 er opp hele 23% i år etter et elendig 2018. Vi tror fortsatt det er noe mer å gå på og velger å beholde aksjen.

Odfjell Drilling falt 2,7% den siste uken og er opp i år 22%. Vi ser potensialet til like over 30 kroner og velger derfor å sitte videre på aksjen.

Vi velger også å beholde Orkla og Sparebanken Østlandet i porteføljen. Orkla er uendret for året, mens Sparebanken Østlandet er opp 4,3%. Vi beholder også Kongsberg Gruppen noe lengre. Aksjen er opp 13,6% og vi ser fortsatt et videre potensiale i selskapet.

Global portefølje

Global portefølje utviklet seg veldig stabilt og fint med få store utslag i februar. Den franske bildelprodusenten Plastic Omnium gjorde det best i februar med en oppgang på 5%, mens Tractor Supply falt 0,1% og var med det svakeste aksje i februar. Porteføljen steg 4% forrige måned. Halvannen prosent av oppgangen skyldtes kronesvekkelse.