Det har ikke gått så bra i det siste med den norske modellporteføljen. Det er de to selskapene med høyest verdsetting i forhold til inntjening som har falt. Scatec og Play Magnus. De andre har klart seg bra. Scatec har problemer i Ukraina. Med produksjon i U-land er nok risikoen høyere enn hva mange har vært klar over. Daglig leder i selskapet har kjøpt aksjer for fem millioner kroner. Han har aksjer for over 100 millioner i fra før av.

I takt med stigende oljepris øker jeg eksponeringen mot oljesektoren. BW Offshore erstatter derfor Scatec. BW Offshore er et oilservice selskap med eierandel i BW Energy. Slikt sett gir aksjen eksponering både mot oilservice og oljeprodusenter.

Play Magnus ryker også ut. Den erstattes av Kahoot. Kahoot har også falt mye i det siste. Selskapet er skyhøyt priset i forhold til inntjening, men vokser fort. Den langsiktige stigende trenden er fremdeles intakt. Det er spennende med et norsk selskap som har tiltrukket seg en så stor teknologiinvestor som Soft Bank. Denne typen selskaper svinger svært mye, og selv et selskap med god vekst og langsiktig stigende kurs opplever ofte store kursfall fordi det er stor uenighet om hva slike selskaper bør prises til. Nå er det også sikkert fornuftig nok mest populært med selskaper som kan vise til solid inntjening i dag, og mange er redd for at en stigende rente skal gjøre en krone tjent i fremtiden mindre verdt. Kahoot kan uansett være et selskap som kan være med på å påvirke fremtiden, eller spille en stor rolle i fremtiden og kan være verdt å satse på etter siste tids store fall.