Markedet

Det var en relativt dårlig uke i verdens aksjemarkeder. Oslo Børs klarte seg bra med en nedgang på 0,7 % til tross for at prisen på Nordsjøolje falt med 3,8%. Kronen svekket seg med oljeprisen og fallende aksjemarkeder. Det gjorde at verdensindeksen, S&P 500 og EM- indeksen ikke falt med mer enn henholdsvis 0,5%, 1,1% og 0,6% i norske kroner. FAANG aksjene fortsatte å falle og var ned 2,4% i forrige uke.  Apple falt over fem prosent for tredje uke på rad og var igjen aksjen som falt mest av FAANG aksjene.

Porteføljene til Aksjer&sånt

Det var en heller dårlig uke for porteføljene. Den norske falt med 3% og den globale med 1,4%.  Begge porteføljene ble rammet av det brutale nedsalget som har vært i oljeservice. Transocean var nesten ni prosent, Subsea 7 falt med 7,2% mens Odfjell Drilling slapp unna med et fall på 5,6%. Beste aksje forrige uke var Hormel Foods. Selskapet har vært svak i forkant av tallene og steg til slutt 1,4% forrige uke etter å ha levert gode tall for første kvartal.

For året er samlet avkastning for Aksjer&sånts to porteføljer over 16 prosent. Det er den norske porteføljen som har bidratt mest. Den norske porteføljen er opp hele 23 prosent i år til tross for at hovedindeksen på Oslo Børs «kun» er opp 9,6% så langt i år.

Makro

Løpende utbytte (yielden) på statsobligasjoner over hele verden fortsetter å falle. Nå er yielden på ti-årige amerikanske statsobligasjoner lavere enn 3 måneders renten i USA for første gang siden mai 2015! Samtidig er det kommet en rekke svakere enn ventet makrotall i både i USA og resten av verden. Yielden på statsobligasjoner har falt fordi det forventes en svakere økonomisk utvikling fremover. Aksjer&sånt har sett litt på hva som hendte i aksjemarkedet sist lange renter var lavere enn de korte og bestemt seg for å ha litt lavere risiko i porteføljene fremover. Det blir derfor fire endringer i porteføljene denne uken.

Endringer

Lululemon, Transocean og Odfjell drilling og EM-indeksen går ut. Gilead, Post Holding, Deutsche Post og Yara kommer inn

Lululemon

Lululemon er en konsumaksje og beste aksje i den globale porteføljen til Aksjer&sånt. Konsum skilles gjerne i nødvendighets goder og ikke-nødvendighets goder. Lululemon som produserer fritidsklær og tights faller i sistnevnte kategori. I aksjemarkedet kalles ofte konsum av ikke-nødvendighets goder for diskresjonært konsum.  Etter rentefallet i 2015 var sektoren for diskresjonært konsum av de svakeste sektorene i USA det påfølgende året. Dersom historien gjentar seg kan Lululemon fort bli dratt med i dragsuget. Lululemon tas derfor ut av Aksjer&sånt porteføljen og erstattes med Gilead.

Gilead er et biofarmasøytisk selskap med lav vekst for tiden, men de betaler et godt utbytte. Det bør være relativt attraktivt nå som rentene er enda litt lavere. Samtidig kan man forvente at inntjeningen ikke vil være veldig sensitiv for svakere økonomisk utvikling siden Gilead produserer og selger medisiner.

Riggaksjer

Oljeprisen kan falle videre dersom vi får svakere økonomisk utvikling kombinert med høy amerikansk oljeproduksjon. Riggaksjer har også vært elendige i det siste selv om oljeprisen har holdt seg ganske bra. Hvordan blir de da dersom oljeprisen virkelig begynner å falle?  Riggaksjene går derfor ut av både norsk og global portefølje. Odfjell Drilling erstattes med gjødselprodusenten Yara, mens Transocean erstattes med Post Holding. Post Holding driver med mat, ikke post. Post Holding går derfor under nødvendighets-gode sektoren eller consumer stables som det heter i USA.  Post Holding eier blant annet Weetabix.

Deutsche Post og Emerging Markets

Em indeksen EEM går også ut. Deutsche Post som er den tyske versjon av Posten kommer inn. EEM går ikke ut fordi det ser så mye verre ut for Emerging markets. Den går ut fordi at man med en indeks får med så mye rart og med Deutsche Post får man en rimelig aksje som ikke beveger seg helt ulikt EM indeksen siden en stor andel av selskapets inntekter stammer fra transport av varer mellom Europa og Asia. Aksjen gir også bra med utbytte. Deutsche Post kan sees på som et spill på både et bedret Europa og på økt handel mellom Europa og Asia.