Aksjer&sånts modellporteføljer

Global

Det var en flat utvikling forrige uke for den globale modellporteføljen i tråd med utviklingen til verdensindeksen. Konsumaksjer klarte seg generelt bra i forrige uke, men ikke konsumaksjene Post Holding, Hormel Foods og Tractor Supply i modellporteføljen. Beste aksjer var medisinprodusenten Gilead og banken Citigroup. Begge disse aksjene har lav p/e og gir et bra utbytte.

Norge

Den norske modellporteføljen gikk opp en prosent forrige uke mens hovedindeksen falt 0,8% og oljeprisen var ned 1,3%. Det gjøres en endring denne uken.

Igjen var det BW LPG som ledet an i oppgangen. Ratene er fremdeles veldig høye og selskapet tjener penger i bøtter og spann for tiden. Aksjen har gått mye i år, men ikke gått spesielt mye på litt lengte sikt.

Kongsberggruppen fortsetter den svake utviklingen. Etter nye store sammenslåinger mellom konkurrentene blir kanskje Kongsberggruppen noe små til å hevde seg i konkurransen.  KOG ryker derfor ut av porteføljen og erstattes med Elkem. Elkem inngår i materials sektoren. Sektoren har gått bra globalt i det siste. Mnage aksjer har fått en rekyl opp etter først å ha falt mye på bekymringer knyttet til handelskrigen. Aksjer&sånt satser på at det samme gjelder Elkem. Elkem er både rammet av handelskrig og reduserte kinesiske subsidier til fornybare energianlegg.

Geografiske områder:

Å si noe om hvilke geografiske områder som skal gå best i aksjemarkedet på kort til mellomlang sikt er ikke lett.   I den globale modellporteføljen er det for tiden kun amerikanske og europeiske aksjer. Nedenfor finner du litt av forklaringen på det.

EM

Emerging markets aksjer korrelerer positivt med lange renter i USA. Stigende renter i USA har gitt EM aksjer opp de siste årene. I det siste har lange renter i form av løpende avkastning på lange statsobligasjoner falt over hele verden, men spesielt i modne markeder. Det har vært negativt EM aksjer

Hvordan det går fremover vil avhenge av rentene. Dersom handelskrigen løser seg og lange renter igjen stiger i USA, vil EM aksjer antageligvis gjøre det bedre enn aksjer i modne markeder.

USA

For amerikanske aksjer er det ikke nødvendigvis en entydig sammenheng mellom utviklingen i rentemarkedet og aksjemarkedet. Sparing i aksjer er et alternativ til bank og obligasjoner. Lav rente i bank og obligasjonsmarkedet gjør derfor aksjesparing relativt mer attraktivt. Det har gitt stigende aksjekurser i USA den siste tiden.

Nå får man nesten like godt løpende utbytte dersom du er investert i S&P 500 indeksen som du gjør fra en amerikansk statsobligasjon med løpetid på ti år. Løpende avkastning ligger i underkant av 2% på S&P 500 indeksen og rett i overkant av 2% på den amerikanske ti-åringen. Det viser at prisingen av det amerikanske aksjemarkedet er attraktiv målt i løpende utbytte. Vanligvis faller ikke markedet under punktet hvor aksjemarked og lange renter gir samme løpende avkastning. Løser handelskrigen seg vil amerikanske renter antageligvis stige og det amerikanske aksjemarkedet kan falle, eller det kan stige..

Europa

Ser ut til å følge USA for tiden. Ekstremt lave renter i Europa bør gjøre aksjer enda mer attraktivt for europeiske investorer.

Norge

I mange år hang utviklingen på Oslo Børs nøye sammen med utviklingen på oljeprisen. I de siste årene har den sammenhengen virket brutt, før den nå i det siste har kommet tilbake og Børsen har utviklet seg i samme retning som oljeprisen. For tiden peker det nedover for både oljepris og Oslo Børs.