Yara faller  i dag fordi de må legge ned en fabrikk i Trinidad. Les mer om det her. 

Med det fortsetter den dårlige trenden aksjen har vært inne i det siste. Yara har over mange år har relativt stabil inntjening grunnet økende etterspørsel etter kunstgjødsel. Kunstgjødsel er effektivt og fører til høyere matproduksjon. Det negative er at det samtidig forurenser. Det er ikke bra i disse klimakrisetider. Derfor er kunstgjødsel mindre populært enn tidligere og etterspørselen etter kunstgjødsel i verdens største jordbruksmarked USA er fallende. Klimakrisen gjør at mange forsøker å bruke mindre kunstgjødsel. Derfor burde YARA vært ute av porteføljen for lengst, men nå skal den i hvert fall ut.

Ny aksje inn blir Scatec Solar

80-85% av verdens energietterspørsel er i land med nok sol. Solenergi bør derfor bli mer og mer utbredt. Dette bør igjen falle Scatec Solar til gode. Aksjen er forholdsvis dyr målt på inntjening, men vekstpotensiale for selskapet vil over tid være enormt.