YARA eller HYDRO, hvem bør kjøpes?

26. juni 2018 | Norske aksjer

YARA og Norsk Hydro er de to mest opplagte valgene investorene på Oslo Børs har å velge mellom når det gjelder sykliske aksjer eller sektoren som kalles materials. Materials svinger som oftest betydelig, YARA og Norsk Hydro er intet unntak. Ser vi på markedsverdien er den ganske lik for begge selskapene med Hydro på i overkant av 100 milliarder kroner og Yara på like over 90 milliarder kroner.

Basert på fjorårets inntjening er Hydro billigst da de rapporterte et resultat på 8,8 milliarder, mens Yara tjente i underkant av 4 milliarder kroner. Dette vil si at Hydro prises på 12 x fjorårets resultat, mens Yara er priset på omkring 23 ganger resultatet for 2017.

Når det gjelder estimatene for de neste årene ventes det at Hydro resultatene for i år skal litt ned, mens de for 2019 er ventet å komme tilbake på nivå eller litt i overkant av 2017. Resultatene i YARA estimeres å øke til nærmere 5 milliarder i år og til 8 milliarder i 2019. Basert på dette prises begge selskapene til 11-12 x forventet 2019 resultat. Spørsmålet er hvilken aksje man bør kjøpe?

Siden dette er sykliske selskaper kan det å ta utgangspunkt i resultatene for de siste 10 årene være en tilnærming. Som det fremgår av tabell under har Yara tjent totalt 75 milliarder kroner i perioden 2008 – 2017, mens Hydro har bare tjent 21 milliarder kroner. I årene etter finanskrisen var inntjeningen svært dårlig for Hydro, mens Yara har gjort det relativt bra i hele perioden.

Yara har de siste 10 årene tjent inn 80% av markedsverdien, mens Hydro bare har tjent inn 20% av børsverdien. I tillegg har inntjeningen til Yara også vært mer stabil. Ut i fra disse kriteriene virker Yara som et betydelig bedre kjøp enn Hydro

 

 

 


HYDRO YARA
Markedsverdi 105 92
Sum 10 års resultater 21 75
2008 -3,9 8,2
2009 0,3 3,8
2010 1,9 8,7
2011 6,7 12,1
2012 -1,2 10,6
2013 -0,9 5,7
2014 0,8 7,6
2015 2,0 8,1
2016 6,4 6,4
2017 8,8 3,9
Alle tall i milliarder norske kroner

Aksjekurs NHY NOK 51, YARA NOK 335

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.