Det er de store tunge og tradisjonsrike selskapene som gjør det bra på børsen, mens mange av de nye selskapene som gjorde det så bra i fjor sliter. Jeg kaster meg på bølgen og gamle travere i det norske aksjemarkedet som Equinor, Norske Skog og Norsk Hydro kommer inn i den norske modellporteføljen.

Valget er over. MDG er fremdeles under sperregrensen. Grønne aksjer er upopulære.  Samtidig er verden på vei mot 2,7 graders oppvarming. Les her https://www.nrk.no/nyheter/fn_-verden-pa-vei-mot-2_7-grader-1.15656690. Hvis du ikke allerede har lest om det. Nyheten forsvinner stadig lengre ned i nyhetsbildet, og er snart glemt og bortgjemt. Den blir også sett på som fake news av mange. Det er politikermeninger og ikke skikkelig forskning er det faktisk enkelte som mener. Klimarealistene mener det. For et dårlig navn forresten. De som mener at morgendagen blir lik gårsdagen. De tar ikke realitetene innover seg og fortjener heller å bli kalt klimanaive spør du meg.Men de har vel så god greie på det at de forstår det ikke er noen grunn til å stole på et ganske så unisont forskerkorps..

Strømprisene stiger, gass- og oljepriser likeså, Det er kjipt for mange, men godt ut fra et miljøperspektiv. Prisene må opp for at etterspørselen skal falle. Kloden tåler ikke at alle oljereserver skal utvinnes. Folk snakker om olje og velferd, men velferden blir ikke noe særlig for svært mange om det blir 2,7 graders oppvarming Tidligere har OPEC blitt presset til å øke produksjonen når prisene er blitt for høye og bidratt til inflasjon og redusert økonomisk vekst. Vil det samme skje nå? Vil Joe Biden be Saudi om å åpne krana for fullt?

Vil redusert økonomisk vekst oppfattes som positivt? Helt klart ikke av flertallet. Redusert vekst betyr at mange bedriftseiere tjener mindre, arbeidsplasser kommer i fare og fordeling blir vanskeligere. Det er lettere å fordele godene når det stadig mer å fordele. Da kan alle få, mer eller mindre. Men et slikt strålende scenario som det var i etterkrigstiden går neppe lengre. Grensen er nådd. Vekst eller ikke er det som er det store spørsmålet, ikke olje eller vindkraft. Eller er det mulig å få More out of less som teknologioptimistene tror? Jeg har ikke svaret faktisk.

Klimahensyn og mangeårige lave investeringer i oljesektoren kan gi høye priser også fremover, med mindre OPEC kjører på med høyere produksjon. Inflasjonen kan endelig komme faktisk. Da bør man eie råvareaksjer. Ikke bare oljeprisen stiger, men også prisen på papir og aluminium stiger for tiden. Investeringene har vært lave også der. Norske Skog og Norsk Hydro kommer derfor inn i porteføljen på bekostning av BW Offshore og Subsea Seven. Norsk Hydro var inne i porteføljen for ikke lenge siden, med stor gevinst.

Etter min oppfatning bør man la oljeprisen stige og være forsiktig med nye investeringer. Aksjer i oilservice bør man derfor fremdeles holde seg unna, og de oljeservice aksjene som av en eller annen idiotisk grunn kom inn i porteføljen for noen måneder siden forsvinner ut igjen

Dersom inflasjonen kommer skal rentene opp, og inntekter frem i tid blir mindre verdt. Tomra er høyt priset, og jeg tenker det er på tide å ta gevinst. Sirkulær økonomi er vel og bra det, men det monner ikke. Det er viktigere med høyere priser på og olje og gass, og mer produksjon av fornybar energi. Her kommer inn Equinor inn. Aksjen burde vært i porteføljen for lengst, men nå kommer de i hvert fall inn på bekostning av Tomra. Slik jeg ser det trenger vi som sagt høye priser på olje og gass, samt mer fornybar energi. Alt dette kan Equinor tjene på enkelt og greit.

Av aksjene som går ut har Subsea 7 og BWO begge på få måneder falt ca 25 prosent, mens Tomra har gått 97% siden aksjen kom inn i porteføljen for to år siden. planen er å finne selskaper  som stiger over tid og ikke ta gevinst for tidlig, og bytte ut selskaper som kommer i en fallende trend av en eller annen grunn. at BWO og Subsea 7 er i en fallende trend er ikke vanskelig å forstå. den trenden kan selvsagt snu, men jeg er ikke overbevist om at det kommer til å skje.