Oljeserviceaksjer på Oslo Børs

15. juni 2018 | Norske aksjer

Etter flere år med nedgang i oljeinvesteringene er det nå duket for ny oppgang. En gradvis bedring i oljemarkedet og økte oljepriser har gitt fornyet optimisme. Dette har allerede gitt seg utslag i økte aksjekurser for flere selskaper.

Seismikkaksjene PGS og TGS er opp henholdsvis 132 og 42 prosent hittil i år. Det har også vært en god utvikling i selskaper som Prosafe, DOF, Aker Solutions og BW Offshore.

 

Kursutvikling norske oljeserviceaksjer

Selskap Aksjekurs Endring % i år Endring % fra 1.1.2017
Aker Sol. 55,0 19,1 32,9
Archer 10,5 4,1 -17,0
BWO 43,3 20,9 56,3
DOF 8,8 41,9 -10,3
Fred Olsen E. 11,4 -48,2 -64,0
Odfjell Drilling 35,4 -3,2 104,3
PGS 38,6 131,8 32,2
Prosafe 19,6 63,2 -47,1
Solstad Offshore 7,1 16,9 -38,6
Subsea 7 125,0 2,1 15,5
TGS Nopec 277,1 42,9 45,1

Etter en sterk utvikling i 2017 er Odfjell Drilling relativt flat, mens SubSea 7 som falt mindre gjennom nedturen har beveget seg relativt lite.

Solstad Offshore som falt mye i fjor er relativt flat. Fra tabell virker det som Archer har beveget seg lite, men ser vi på grafen som finnes i vedlagte PDF fil har det vært større kursbevegelser i løpet av perioden.

Vi ser ellers fra grafen i vedlagt PDF at Aker Solutions ikke er så langt unna toppnivået på 65 NOK fra 2014, mens for PGS og spesielt Archer er det et stykke opp.

Svake resultater

Som tabellen under viser har oljeserviceselskapene på Oslo Børs for tiden en veldig svak inntjening. Subsea 7, TGS, BWO og Aker Solutions er de selskapene som forventes å levere klart positivt resultat for året, mens for de øvrige selskapene vil det ta noe lengre tid.

Tabell viser også at resultatene har vært svake de seneste årene, mye preget av nedskrivninger og restruktureringskostnader.


Resultater oljeserviceselskaper millioner USD
2018E 2017 2016 2015 2014 2013
Aker Sol. 59 29 7 48 203 214
Archer (18) 61 (166) (359) (100) (519)
BWO 74 43 (133) (216) 187 84
DOF 6 (154) 7 (55) 13 (33)
Fred Olsen E. (243) (260) (105) (351) 117 301
Odfjell Drilling (12) 35 (64) (319) 43 67
PGS (52) (523) (294) (528) (51) 238
Prosafe (55) (647) 173 (51) 179 199
Solstad Offshore (127) (43) (103) (196) 24 84
Subsea 7 144 454 436 (17) (338) 350
TGS Nopec 114 76 28 (28) 216 269

Vurdering i forhold til historiske tall

Etter flere år med lave oljepriser og kutt i oljeinvesteringene har det vært tøffe tider for oljeservicenæringen. Derfor er det feil å vurdere selskapene ut i fra dagens resultater.

Den normale tilnærmingen er som oftest å se på forventet inntjening i såkalt mid-cycle det vil si når markedet er normalt. Problemet er bare at markedet aldri er normalt.

En tilnærming kan være å se på hva selskapene har tjent de siste 10 årene. På den måten får vi med oss hvordan selskapene har klart seg gjennom både opp- og nedturer.

Det er imidlertid viktig å ta høyde for at selskapene både operasjonelt og finansielt har endret seg i løpet av denne tiden.

Noe overraskende er det kanskje at seks av 11 av selskapene i perioden har levert et samlet underskudd. Det er riktignok en del som skyldes nedskrivninger i veldig svake år, men det har også vært noen gode år i denne perioden.

Disse seks selskapene er Archer, BWO, DOF, Odfjell, PGS og Solstad Offshore. Når det gjelder Odfjell har vi bare inkludert tall fra og med 2011 siden dette er et ganske nytt selskap på børs. Dette gjør at de relativt sett har hatt flere år i lavkonjunktur enn de øvrige selskapene.

Odfjell er i dag i en god posisjon, noe som også er reflektert i aksjekursen som er opp med over 100% siden slutten av 2016 og over 700% siden bunnen i slutten av 2015.


Verdsettelse vs. 10 års inntjeningshistorikk
Selskap Markedsverdi 10 års resultater *) Netto gjeld Selskaps- verdi (EV) EBITDA 2018E
Aker Sol. 1 848 1 024 182 2 031 213
Archer 190 -1 540 575 765 90
BWO 989 -67 1 050 2 039 425
DOF 319 -216 2 594 2 913 272
Fred Olsen E. 93 917 550 643 15
Odfjell Drilling 1 052 -48 1 050 2 102 240
PGS 1 626 -839 1 100 2 726 550
Prosafe 213 459 1 125 1 338 100
Solstad Offshore 254 -274 1 977 2 230 185
Subsea 7 5 028 2 928 -750 4 278 650
TGS Nopec 3 496 1 449 -325 3 171 480

Tall i millioner USD

*) For selskaper med kortere inntjeningshistorie er tall justert d.v.s. f.eks. 8 års inntjening x 10/8

Et selskap som Archer er betydelig endret i løpet av denne tiden, men tallene er ikke pene. Et negativt resultat på 1,5 milliarder USD og fortsatt sliter selskapet med høy belåning.

Supplyselskapene Solstad og DOF har også tapt penger og har alt for mye gjeld. Et selskap som DOF har rapportert underskudd i seks av de siste ni årene. BWO er akkurat på minussiden i perioden som går fra 2009-2018, men hadde vi tatt med 2008 hadde det sett mye verre ut da selskapet tapte over en halv milliard USD.

PGS har vært igjennom flere restruktureringer, uten at det har hjulpet så langt. De fortsetter å levere svake tall, men de hadde faktisk meget gode tall i 2007 og 2008. For å forsvare dagens markedsverdi på 1,6 milliarder USD bør de komme tilbake til inntjeningen de hadde i 2012/13 på omkring 200 mill. USD. Det er ikke utenkelig, men vi er et stykke unna i dag og fortsatt ventes noen år med underskudd før vi er der.

De selskapene som kommer best ut av oppstillingen er mine gamle favoritter Fred Olsen Energy og Prosafe. Dessverre er Fred Olsen i en vanskelig situasjon, med en flåte som er svært gammel. Aksjekursutviklingen reflekterer også at selskapet står foran en restrukturering. Situasjonen til Prosafe er fortsatt krevende. En kraftig flåteøkning innen boligrigger og et seigt marked gjør at utnyttelsesgraden fortsatt er svært lav. Også her er faren stor for ny emisjon og ny runde med restrukturering.

Vi står da igjen med de tre «normale» selskapene; TGS NOPEC, Aker Solutions og Subsea7.

TGS Nopec er et fantastisk selskap, men dagens markedsverdi impliserer en inntjening på nivå med toppårene 2012/2013 og da er kanskje mye av potensialet tatt ut.

Det skjer mye positivt rundt Røkke og Aker selskapene, men når det gjelder Aker Solutions impliserer prisingen en inntjening på nivå med perioden 2012-14. Inntjeningskapasiteten i selskapet er kanskje høyere nå enn den gang, men det er nok en stund til at prisene er tilbake på gamle nivåer.

Da står vi igjen med Subsea 7 som er markedsleder innen installasjon av rør og installasjoner på havbunnen. Med unntak av 2014 og 2015 har Subsea 7 levert gode resultater i hele perioden.  Resultatene for i år og neste år vil bli moderate og aksjekursutviklingen har derfor vært svak de siste årene. Vi ser at selskapet rapporterer stadig nye ordrer og venter at fokuset snart vil rette seg mot inntjening for 2020 og fremover når inntjeningen begynner å nærme seg gamle og etterhvert nye høyder

Selskapet prøvde nylig å kjøpe amerikanske McDermott for å ytterligere styrke sin posisjon som markedsleder, men budet var for lavt til at de fikk tilslag. Selskapets mislykkede oppkjøpsforsøk gjør de til en enda klarere oppkjøpskandidat selv. Selskapet prises under bokførte verdier. Ser vi på resultatene de siste ni årene er resultatene i syv av disse årene på mellom 288 mill. USD og 847 mill. USD. Bruker vi dagens markedsverdi tilsvarer dette en P/E på mellom 6 og 17.

I vedlagt PDF finnes blant annet oversikt over markedsverdi og inntjening på de 11 utvalgte offshoreselskapene.

http://aksjerogsaant.no/wp-content/uploads/2018/06/Oljeservice-2018.pdf

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.