Kjøpsmuligheter innen bank og finans?

28. mai 2018 | Norske aksjer

Vårt utvalg av norske bank- og finansaksjer viser en svak utvikling med en nedgang på 1,2% hittil i år, mens Oslo Børs viser en oppgang på 6%+. I 2017 var disse aksjene opp i snitt omkring 25%.

En forklaring er blant annet at norske banker ikke har kompensert den økte innlånsrenten med økte utlånsrenter. Økt uro i boligmarkedet er nok også være en medvirkende forklaring. Norske husholdninger er såpass høyt belånte at en moderat eller betydelig økning i rentene trolig vil øke bankenes tap betydelig.

Så langt i år har det vært stigende oljepris og fallende ledighet. En god kombinasjon for norsk økonomi, som reduserer sannsynligheten for store banktap på kort sikt.

I snitt prises vårt utvalg til ca 10 x fjorårets og årets inntjening og direkteavkastningen er på mellom 4 og 5%. DNB prises til 10 ganger forventet 2018 resultat. Det skal dog sies at andre nordiske banker som Swedbank og Nordea prises på samme nivåer, og med høyere direkteavkastning.

Flere av sparebankene prises på 8-9 x inntjeningen og mange av disse har også solide utbytter.

Pareto Bank som er en nisjebank som blant annet finansierer nye boligprosjekter prises til 7x inntjeningen.

Konsumentbanker som Komplett og Norwegian Bank har hatt en svak utvikling blant annet på grunn av frykt for økte reguleringer fra myndighetene og kanskje også økt konkurranse.

Gjensidige er ned med nærmere 25% fra toppnivåene tidligere i år, blant annet på grunn av frykt for økt konkurranse innen bilforsikring og risiko knyttet til skadeutbetaling i forbindelse med flom i Sør Norge. Dette bør imidlertid være kortsiktige effekter og aksjen virker fristende på dagens nivåer.

Artikkelforfatter eier aksjer i Pareto Bank, Sparebanken Møre og Nordea Bank

Se mer detaljer i vedlagte PDF rapport

http://aksjerogsaant.no/wp-content/uploads/2018/06/Vedlegg-artikkel-7-om-norske-finansaksjer.pdf