Det har stort sett gått bra med denne porteføljen, men så langt i år henger den nok langt etter børsen. Børsen er opp 26 prosent i år. Siden sist artikkel er børsen opp 10%, mens denne porteføljen er litt ned siden sist. Hovedårsaken til det er nok at Kahoot er en av åtte aksjer i porteføljen. En høyt priset aksje i en negativ trend. Den ryker ut.

Noe av hovedårsaken til at denne porteføljen tross alt har gjort det bra siden oppstart er at de største tapene stor sett har vært unngått med å satse mest på godt etablerte selskaper med solid historisk inntjening. Kahoot var et av unntakene. Et dyrt unntak. Nå kommer enda et ferskt selskap uten noe særlig verken nåværende eller historisk inntjening inn i porteføljen. Røkkes Aker HorizonZ. Er timingen elendig?

Klimakonferansen er ute av verden, Røkke har solgt seg ned i Aker BP. Er klimahypen over for denne gang? Jeg vet ikke, men hvis man ikke vet hvilke av Røkkes «grønne» aksjer man bør satse på tenker jeg Aker Horizons må være et bra valg. Selvsagt trenger man ikke satse på noen av de, men jeg tenker Aker Horizons med en bred satsing på fornybar energi samt karbonfangst er en tryggere investering enn de fleste «grønne» aksjer. Uansett er risikoen høy. Miljøpartiet i Tyskland liker ikke karbonfangst, men det gjør Norge og Bellona. Med effektiv karbonfangst kan vi fortsette å produsere olje og gass. Det er også vanskelig å se for seg at verdens energibehov kun kan dekkes av fornybar energi i overskuelig fremtid. Karbonfangst fra produksjon av fossil energi bør derfor være en del av løsningen.