Heftig fall på børsen

Alle de internasjonale børsene faller i dag. Japan-2,7% og Hong Kong -3,0%. I Europa er Tyskland ned 2,4%, UK -1,6%, Paris -1,8%. USA faller fra åpning med Dow Jones og S&P 500 minus omkring to prosent. Nasdaq er ned noe mer. Oljeprisen faller nesten 3% til under 78 dollar fatet. Oljerelaterte aksjer gjør det svakt med PGS og TGS begge mer enn 4% i minus, men også Aker Solutions er ned mer enn 3% til tross for en større kontrakt i Kina.

I USA faller sykliske Caterpillar  etter svakere guiding enn ventet. To av de eldste selskapene på Oslo Børs, Borregaard og Kværner, faller  på tallene, men Tomra er i pluss etter et bra kvartal.

 Selskap i fokus:

USA resultater: Catepillar og 3M skuffer, mens Verizon leverer

I USA kom Catepillar med tall før børs. Til tross for at tallene var noe bedre enn ventet faller aksjen nesten 9% på meldinger om økte kostnader blant annet som følge av høyere råvarekostnader på grunn av handelskrigen. Målt mot årets inntjening ser aksjen billig ut, men inntjeningen har doblet seg siste par år og med sterk dollar og handelskrig kan den bli vanskelig å opprettholde. Caterpillar sees ofte på som et barometer for global vekst og muligens er den senere tids utvikling i aksjen et signal om vi har sett toppen av global vekst for denne gang. Aksjen har allerede falt 25% fra toppen og handles på ti ganger forventet inntjening for i år

Telecom selskapet Verizon rapporterte en EPS på 1,22 USD mot ventet 1,19 og aksjen er opp over 4%. Selskapet melder om økte trådløse inntekter og handles for 12 ganger årets inntjening. Om et års tid kommer det nye 5G nettet i USA, noe Verizon ventes å nyte godt av. inntjeningen ventes derfor å stige til neste. Da vil det være overraskende om ikke aksjen også stiger

3M er et digert konglomerat som blant annet er kjent for å produsere gule post-it lapper. Selskapet fikk en EPS på 2,58 dollar mot ventet og 2,70. Samtidig guider selskapet ned resultatene for året. Aksjen faller 7%. Fortsetter fallet blir det nok fort press på konglomeratet om at de må spinne av en del eller to. Aksjen har hatt en annualisert avkastning på 13% siste fem år drevet av massive tilbakekjøp.

Borregaard faller på rapport

Selskapet rapporterte et resultat per aksje på 1,27 kroner mot 1,47 i 3. kvartal 2017. De er også forsiktige med guidingen for neste kvartal og forventer lavere salg innen «Performance Chemichal» og at Linguin produktene ville være utsatt for hard priskonkurranse. EPS for Borregård ventes å ende på omkring 5 kroner for i år. Dette er i overkant av 10% lavere enn 2017. I juni var kursen godt over 90 kroner, men i dag er kursen ned over 9% til 73 kroner.

Tomra med solid rapport

Tomra fikk en EBITDA i tredje kvartal på 408 millioner kroner mot 303 i samme periode i fjor og ventet 373. Inntektene endte på i overkant av 1,1 milliarder kroner sammenlignet med 831 millioner kroner i fjor. Organisk vekst korrigert for valutasvingninger er på 20%.

Ventet EPS for selskapet i år er på nærmere 5,5 kroner sammenlignet med 4,14 kroner i fjor. Neste år ventes EPS å overstige 6 kroner. Inntjeningsveksten i selskapet har vært sterk i år, men fra 2011 til 2017 var ikke veksten like sterk. Selskapet prises til i overkant av 35x årets resultat noe som krever at veksten de neste årene fremover vil forbli høy. Aksjen er opp nesten 3 % på en ellers tung børs. 

Kværner skuffer

Kværner rapporterte 3. kvartalstall noe svakere enn konsensus estimatene. EBITDA ble på 89 millioner kroner mot ventet 75. EPS endte på 13 øre mot ventet 17. Selskapet opprettholder guidingen for 2018 og opplyser samtidig at markedet er i bedring både innen tradisjonelle segmenter og innen vekstsegmenter.

Selskapet har en solid balanse med nærmere 3 milliarder kroner på bok. EPS for i år ventes til ca. 90 øre, fallende til mellom 60 og 70 øre både i 2019 og 2020. Inntjeningen bør begynne å bedre seg igjen etter 2020. Aksjekursen er ned fra over 19 kroner i vår til nå under 13 kroner. Aksjen falt litt over prosenten i dag.

Aker Solutions med stor kontrakt i Kina

Aker Solutions fikk i dag en kontrakt på 1,7 milliarder kroner for levering av subsea utstyr til et gassfelt i Sørkinahavet. Til tross for dette er aksjen ned nesten 4% da oljeprisfallet trosser kontrakten.

Blogglistenhits

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.