God utvikling på Oslo Børs

8. juni 2018 | Norske aksjer

Oslo Børs har fortsatt den gode utviklingen fra i fjor og er opp nærmere 10%. Dette er betydelig bedre enn mange andre børser og skyldes blant annet høyere oljepris samt at lakseprisen fortsetter å styrke seg fra et allerede høyt nivå.

Av tabell fremgår det ellers at kronen er ganske stabil i forhold til Euro og dollar. Vi ser ellers at rentene både i Norge og internasjonalt er på vei opp. Innen shipping er tankmarkedet fortsatt svakt, mens tørrbulk holder seg etter bedringen fra 2017.

Utviklingen for finansaksjer er moderat. Den økende renten kombinert med høy belåning hos husholdningene er en faktor som trekker spesielt bankaksjene ned. Selskaper som Hydro og Yara har falt i år. Hydro sliter med aluminiumsproduksjonen i Brasil og potensielle krav knyttet til forurensning av drikkevann. Estimatene til Yara har blitt nedjustert som følge av fallende gjødselpriser.

Lakseselskaper som Lerøy, Marine Harvest og Salmar stiger på økte laksepriser, mens olje og oljerelaterte aksjer som AkerBP, Statoil, Aker Solutions og TGS nyter godt av de økte oljeprisene.

Vi estimerer en vektet P/E for 2018 på omkring 16 for vårt utvalg av ca. 60 selskaper på Oslo børs, noe høyere er prisingen i snitt for de utvalgte 18 selskapene som vi har vedlagt i tabell. Vektet pris/bok er på ca. 1.8x for de 60 selskapene, men noe høyere for de større selskapene i tabell. Selv om en del er tatt ut bør det fortsatt være spennende selskaper på Oslo børs. Vi har allerede fremhevet Pareto Bank og Gjensidige på tidligere oppdateringer innen finans. Ellers liker vi også Europris og KID innen konsum.

Det bør også være muligheter innen oljeservice sektoren. Etter flere år med fall øker oljeselskapene igjen investeringene. Allerede har seismikkaksjene og enkelte riggaksjer gjort det bra. I vår portefølje har vi med Subsea 7 som er mer sensyklisk. Selskapet har en sterk balanse og vi venter at økt ordrebok vil bidra til høyere inntjeningsforventinger og aksjekurser i tiden fremover. Vi vil komme med mer om Subsea 7 og andre muligheter innen oljeservice om ikke så lenge.

Se mer detaljer i vedlagte PDF

http://aksjerogsaant.no/wp-content/uploads/2018/06/Oslo-Børs-per-juni-2018.pdf

 


 Børsindekser Kurs Endring hittil i år Endring fra 31.12.2016
Oslo Børs 890,38 9,3 % 30,2 %
Stockholm 1 544,34 -2,1 % 1,8 %
Dow Jones 25 241,41 2,1 % 27,7 %
S&P 500 2 770,37 3,6 % 23,7 %
Nasdaq 7 635,07 10,6 % 40,6 %
FTSE 7 642,80 -0,6 % 7,0 %
DAX 12 636,73 -2,2 % 10,1 %
Nikkei 22 694,50 -0,3 % 18,7 %
Valuta og renter Kurs Endring hittil i år Endring fra 31.12.2016
EUR/NOK 9,52 -3,8 % 4,8 %
USD/NOK 8,10 -1,4 % -6,3 %
Nibor 3M 1,00 23,5 % -14,5 %
Libor 3M 2,32 37,3 % 132,0 %
US 10Y note 2,92 21,3 % 19,5 %
Frakt og råvarer Kurs Endring hittil i år Endring fra 31.12.2016
Baltic Dry 1 249,00 -8,6 % 30,0 %
Baltic Tanker 541,00 -24,9 % -20,2 %
Brent olje $/fat 77,03 15,6 % 35,5 %
US rig count 1 060,00 14,1 % 56,3 %
Gold price 1 297,94 -0,4 % 12,8 %
Aluminium 2 345,15 3,4 % 38,5 %
Iron Ore price 64,24 -10,8 % -19,4 %
Salmon NOK/KG 66,47 22,7 % -15,6 %
Basert på kurser fredag 8. juni 2018