Europris og KID gode kjøp innen norsk konsum

29. mai 2018 | Norske aksjer

Med unntak av Ekornes som kinesiske Qumei Home Furnishing Group har lagt inn et bud på, og Norwegian som også er i spill, har utviklingen for norske konsumentaksjer vært negativ i år. Fokuset på Oslo Børs har i større grad vært rettet mot de mer sykliske næringene olje og fisk. Begge har nytt godt av oppgang i respektive råvarepriser.

Når det gjelder Norwegian er utfallsrommet stort i begge retninger og best egnet for investorer med stor appetitt for kurssvingninger.

Orkla som er børsens største konsumaksje prises på linje med internasjonale konkurrenter som Nestle og Unilever på rundt 20x forventet inntjening. Det som taler i favør av aksjen er en solid balanse og at selskapet er blitt mer rendyrket etter fjorårets Sapasalg til Hydro. Imidlertid finner vi det mer fristende med andre konsumaksjer både i Norge og internasjonalt.

For eksempel handles et selskap som Disney til 15x forventet 2018 inntjening. Disney viser fortsatt god underliggende vekst i inntjeningen. En annen konsumaksje vi liker er kinesiske Midea.  Midea  selger blant annet varmepumper og kjøleskap både i hjemme-og utemarked. Selskapet viser sterk vekst og prises også på omkring 15 ganger forventet 2018 resultat.

I Norge synes vi at XXL og Schibsted begge er for dyre. Selskapene har den senere tiden skuffet noe på resultatene. Arcus er noe rimeligere, men sliter også med å levere og det virker utfordrende for dem å øke inntjeningen.

Vi ender da opp med å anbefale Europris og KID. Resultatene for KID har vært gode, mens kanskje Europris skuffet litt i fjorårets 4. kvartal. Uansett finner vi begge selskapene attraktivt priset til 10x årets resultat og med forventninger om videre vekst fremover. Utbytte i Europris på mer enn 6% er også svært attraktivt.

Artikkelforfatter eier aksjer i Europris, Kid, Arcus, Disney og Midea

Se mer detaljer i vedlagte PDF rapport.

http://aksjerogsaant.no/wp-content/uploads/2018/05/Vedlegg-artikkel-8-om-norske-konsumaksjer.docx.pdf