Bonheur: En sterkt rabattert fornybar energi aksje

av | 10. oktober 2018 | Norske aksjer

Mange forbinder Bonheur med oljerigger, men først og fremst er Bonheuraksjen en eksponering mot vindmøller. Underliggende verdier i selskapet er 275 kroner, mens aksjekursen handles i dag for ca 100 kr.

Bonheur har de siste årene solgt to vindmøller i Skottland til meget høye verdier. Selskapet har fortsatt flere vindmølleprosjekter i utviklingsfasen og flere transaksjoner vil kunne løfte verdiene videre. 80-85% av verdiene i selskapet er knyttet til fornybar vind og aksjen bør i økende grad få oppmerksomhet fra investorer med fokus på «det grønne skiftet». Ytterligere økning i NAV og redusert rabatt i forhold til underliggende verdier bør løfte kursen i årene fremover.

Bonheur er Fred Olsen familien sitt investeringsselskap. Familien eier ca halvparten av aksjene. Aksjen har alltid vært rabattert i forhold til underliggende verdier. Etter at Bonheur fusjonerte med Ganger Rolf i 2016 er det blitt lettere å få oversikt over selskapet. Til tross for dette er dagens rabatt på 60-65% sjelden stor. Dette skyldes trolig at investorene frykter at selskapet skal bruke likviditeten til å holde liv i riggselskapet Fred Olsen Energy.

NAV per aksje 275 herav NOK 202 knyttet til vindmøllene

Basert på våre beregninger kommer vi frem til en verdi på 275 NOK per aksje i Bonheur. Dette fordeler seg på NOK 202 på fornybar- eller vindmøllevirksomhet, NOK 28 på installasjon og servicefartøyer til offshore vind, Cruise virksomheten NOK 26. Fred Olsen Energy utgjør med dagens kurs i Fred Olsen Energy ca NOK 2 per aksje, mens andre investeringer og netto cash i konsernet beløper seg til NOK 16.

Se vedlagt mer detaljer i PDF rapport

http://aksjerogsaant.no/wp-content/uploads/2018/10/bonheur-analyse.pdf

Blogglistenhits

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.