God start på børsåret 2019, spesielt for Oslo Børs. Hovedårsaken er bedring i oljeprisen.

Utviklingen internasjonalt er også positiv. Det er optimistiske signaler fra det hvite hus om en handelsavtale med Kina.

Basert på utviklingen i rentemarkedet virker det også som markedet tror på færre om noen rentehevninger fra Fed i 2019. Fredag kom årets første arbeidsmarkedsrapport som viste at det ble skapt flere nye jobber enn ventet. I tillegg er nok også oppgangen en motreaksjon på den sterke nedgangen vi så i fjerde kvartal.

Alt er imidlertid ikke rosenrødt. Apple kom med et resultatvarsel tidligere i uken. Aksjen er ned litt over 6% på denne nyheten, men fra toppkursen i oktober er fallet på over 35%. Dette skyldes nok selskapsspesifikke faktorer selv om selskapet også skylder på sviktende salg i Kina.

I tillegg er det fortsatt «shut down» av offentlig sektor i USA da president Trump ikke får penger til å bygge «muren mot Mexico» og derfor nekter å skrive under på budsjettet. ISM eller innkjøpssjefenes indeks som kom tidligere i uken viste et kraftig fall og var også svakere enn ventet

Oslo Børs, som var den beste børsen i 2018, åpnet året med en oppgang på 3,8%. Med unntak av Japan som er ned 2,3 og Hong Kong -0,8% er de fleste andre børsene i pluss. Når det gjelder Japan var det kun åpent på fredag i etterkant av den svake børsdagen i USA på torsdag.

Vi merker oss at oljeprisen styrket seg noe for uken, men den svekket seg utover fredagen da lagertallene i USA viste uendrete oljelagre, mens det var ventet et fall. Naturgassprisene i USA var en del ned for uken.

Lakseprisen styrket seg i sist uke, mens tankmarkedet utviklet seg svakt.

http://aksjerogsaant.no/wp-content/uploads/2019/01/Ukerapport-Januar-5-2019.pdf