Det er lenge siden forrige endring i den norske porteføljen, men så har den også klart seg bra.  Sist fredag var porteføljen opp 36,8 prosent for året.

Nå har tredjekvartalstallene begynt å strømme inn, og det kan være fornuftig å gjøre noen endringer basert på det. Første endring blir Elkem. Elkem har bidratt med volatilitet til porteføljen, og ikke så mye annet. 35% av omsetningen til Elkem er bilrelatert, og de dårlige tidene for selskapet kan derfor vare en god stund til. Globalt bilsalg sliter med handelskrig, stor usikkerhet omkring global økonomi og klimakrise.

Aksjer&sånt publiserte en artikkel om Bonheur som en undervurdert fornybar energi aksje da kursen var på omlag 100 kr for et år tid siden. Til tross for artikkelen har Bonheur aldri vært inne i porteføljen.  Aksjen er fremdeles undervurdert, og behovet for fornybar energi blir ikke mindre. Bonheur går derfor inn i porteføljen, mens Elkem går ut