Høy oljeproduksjon i USA med LPG som et biprodukt har ført til lave priser på LPG. De lave prisene har ført til ekstra høy etterspørsel etter LPG i Asia. Det har igjen ført til at selskap som lever av å frakte LPG har tjent gode penger. Den trenden kan sikkert vedvare, men man vet aldri med shipping. Nå som aksjekursen viser svakhetstegn og moderselskapet BW Offshore nylig solgte aksjer en god slump med aksjer kan tiden være inne for å ta gevinst. Les mer om aksjesalget her https://finansavisen.no/nyheter/bors/2019/10/15/7461294/bwo-group-selger-7-millioner-aksjer-i-bw-lpg

Det går også mot slutten av året og mange vil velge å ta gevinst der de har mest av den. Tiden er også snart inne for å plukke taperaksjer. BW LPG falt med 23% i 2018 og viste seg å være et genialt kjøp i januar 2019. Så langt i 2019 har den steget 125%. Aksjen er den viktigste årsaken til at Aksjer&sånts norske portefølje har gjort det såpass bra. Skal man gjøre det bra i aksjemarkedet er det viktig å sitte på vinnerne, ikke taperne. Bruker du en megler vil han eller henne være hissig på telefonen for å få deg til å selge når du har litt gevinst. Ikke vær redd gevinster, men vær redd for tap!

Subsea 7 inn

Oljerelaterte har vært sinnsykt upopulære i 2019, men uansett synes Subsea 7 å ikke falle stort under 90 kroner. Når de nå melder om at neste år blir bedre enn 2019 er tiden moden for å ta det forhenværende dampskibsselskapet inn i porteføljen igjen. Verden trenger fremdeles olje og mer av framtidas olje finnes på dypt vann. Resten av porteføljen er såpass grønn at det må være lov å ta inn en oljerelatert aksje..