Børsen i dag: Solstad falt kraftig

Det lå til rette for en god børsoppgang i dag etter at Shanghai børsen endte opp over 4%. Årsaken til dette var at kinesiske myndigheter kom med uttalelser om å støtte opp om økonomien og privat sektor med blant annet reduksjon av inntektsskatt. Imidlertid er de fleste europeiske børsene noe ned. De amerikanske indeksene åpnet opp, men også disse er nå i minus med starten av handelen.

Oslo Børs faller nærmere 2%. Oljerelaterte aksjer gjør det svakt etter at oljeprisen er kommet under 80 dollar. PGS er ned mer enn 6% og Aker BP over 5%. Norwegian er fortsatt svak og når lakseaksjene også er i minus blir det dårlig på børsen.

Selskap i fokus:

Solstad Offshore faller mer enn 20% i dag etter at selskapet rapporterte at de har besluttet å gå i dialog med långiverne og andre interessenter om å forbedre likviditetssituasjonen. Solstad, som har en flåte bestående av cirka 150 offshore service fartøyer, har slitt tungt de siste årene. Selskapet har en nettogjeld på ca 27 milliarder kroner og en børsverdi på i overkant av milliarden, som gir en selskapsverdi på ca 28 milliarder.

EBITDA i år estimeres til ca 1 milliard, men det er håp at de bedrede markedene vil løfte den betydelig i de kommende årene. Imidlertid er den finansielle situasjonen nå såpass krevende at en finansiell restrukturering er påkrevet, noe som nok også innebærer en egenkapitalemisjon hvor dagens aksjonærer vil bli utvannet. Røkke og Fredriksen kontroller hver omkring ca 20% av aksjene i selskapet. Det blir spennende å se hvordan de opptrer i forbindelse med den kommende restruktureringen.

Halliburton

Selskapet rapporterte i dag en fortjeneste per aksje for 3. kvartal på 50 cent per aksje sammenlignet med 58 cent i andre kvartal og 42 cent i tredje kvartal 2017. På forhånd var det ventet 49 cent. Inntektene økte fra i overkant av 5,4 milliarder dollar i fjorårets tredje kvartal til i underkant av 6,2 milliarder dollar.

I forhold til andre kvartal var inntektene bare marginalt opp. Nord- Amerika inntektene endte på 3,7 milliarder dollar. Noe som er en nedgang på 2% i forhold til 2. kvartal, mens internasjonale inntekter viste en økning med 5% til 2,4 milliarder. Selskapet skriver i pressemeldingen at utsiktene for 2019 er konstruktive og at Halliburton er godt posisjonert for en ventet bedring i de internasjonale markedene.

For i år ventes selskapet å tjene omkring 2 dollar per aksje og neste år 2,40 i henhold til konsensus estimatene. Det priser aksjen til ca. 18 ganger 2018 og 15 ganger 2019. Med tanke på hvor vi befinner oss i sykelen virker dette relativt attraktivt. Aksjen ble i januar handlet til over 56 dollar, mens den fredag sluttet på i overkant av 37 dollar.

Blogglistenhits

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.