PGS kom i dag med et positivt resultatvarsel og venter nå salg for 4. kvartal på 235 millioner dollar mot tidligere ventet 208. EBITDA estimeres til 140 millioner dollar mot ventet 110.

Aksjen er opp ca. 16% i dag og nesten 45% hittil i år. Fjoråret var berg og dalbane for PGS aksjonærene. Ved utgangen av 2017 var aksjekursen på 16,65. På det høyeste var kursen på 44,75 den 25. juli. Imidlertid falt kursen kraftig utover høsten da oljeprisen svekket seg og endte året på 11,81 kroner. Dagens kurs på 17,0 kroner er like over sluttkursen i 2017.

Utfordringen for selskapet er at fortsatt er kontantstrømmen etter renter og investeringer svak eller negativ. Per 30/9 hadde selskapet en netto gjeld på ca. 1,2 milliarder dollar. I så henseende er de bedre enn ventede tallene kjærkomne og reduserer risikoen for at selskapet kommer i brudd med lånebetingelsene.

Oslo Børs er for øvrig marginalt ned i dag. De Europeiske børsene er også noe ned, mens US futures er relativt sidelengs.

http://aksjerogsaant.no/wp-content/uploads/2019/01/rapport-7.jan-2019.pdf