Teknologi og Boeing løfter de amerikanske børsene.

Sterk utvikling for FANG aksjene i dag med over 3% økning for både Netflix og Facebook.

Boeing stiger over 4% etter at de annonserte at de vil øke det kvartalsvise utbyttet med over 20% til 2,055 USD per aksje. Dette vil si en direkte avkastning på ca 2,5% p.a. I tillegg vil selskapet øket tilbakekjøpsprogrammet av aksjer til 20 milliarder dollar

Boeing leverte nylig det første flyet fra fabrikken i Zhoushan Kina. Boeing har doblet inntjeningen fra 2016 til 2018. Til tross for det vanskelige markedet er aksjen opp i år.

I Norge tynges markedet av en stadig svakere oljepris. Oslo Børs er uansett i pluss med 0,7% for året, mens oilserviceindeksen  i USA som virkelig tynges av oljeprisen er ned med 42,7%. Den bredere S&P 500 indeksen er ned snaue 5%. Kronesvekkelsen mot dollaren på på 6,5% gjør at en eksponering mot S&P 500 allikevel hadde lønt seg for en norsk investor sammenliknet med en eksponering mot hovedindeksen på Oslo Børs.

http://aksjerogsaant.no/wp-content/uploads/2018/12/rapport-18.des_.pdf