Nok en svak dag på Oslo Børs, spesielt for oljeservice og shipping.

I Tyskland hadde Adidas og Puma en tung dag. Kanskje har det sammenheng med at vi de siste dagene har sett negative resultater og guiding fra klær og moteselskaper sist i dag fra Hennes & Mauritz og britiske Asos.

Industriselskapet ABB meldte i dag at de selger kraftnettdivisjonen til Hitachi for 11 milliarder dollar (100% basis). Mange hedgefund har ivret for denne transaksjonen og prisen er på linje med forventningene. ABB vil i en periode beholde 19,9% av aksjene.

Selskapet sier at de vil returnere hoveddelen av netto cash provenyet på 7,6-7,8 milliarder dollar til aksjonærene i form av tilbakekjøp av aksjer og lignende. ABB aksjen greidde seg bedre enn sammenlignbare selskaper i dag med en nedgang på 0,2%      

http://aksjerogsaant.no/wp-content/uploads/2018/12/rapport-17.des_.pdf