Kraftig nedgang på børsene denne uken. Fed’s rentebeslutning fra onsdag samt «shut down» av deler av offentlig sektor i USA og fallende oljepriser var faktorer som veide negativt.

I Oslo falt indeksen 3,2%. Oljerelaterte aksjer hadde nok en svak uke. I tillegg trynet XXL over 30% på resultatvarsel. Norwegian falt nesten 15% på spekulasjoner om emisjon.

I Sverige falt Hennes & Mauritz over 17% på frykt for at selskapet har dumpet prisene for mye i kvartalet. Banksektoren i Norden, inkludert de svenske bankene, hadde en svak uke blant annet som følge av at Danske Bank kom med et resultatvarsel.

Tyskland, Frankrike og UK falt 2-3%. Merkerelaterte selskapet som Inditex, Adidas og Puma falt mye, mens industri og bilaksjer sto bedre imot fallet. Muligens at disse hadde falt fra seg i forkant.

I Asia falt Japan 5,7%, mens fallene var noe mindre i Hong Kong og Kina.

På Wall Street hadde spesielt FANG aksjene en tung uke. Facebook og Amazon var begge ned over 13%. District of Columbia har nå kommet med søksmål mot Facebook knyttet til Cambridge Analytics saken. Ellers var det bred nedgang og også her falt oljeaksjer betydelig.

Oljeprisen var ned nesten 9% forrige uke. Hovedproblemet er den økte produksjonen av olje fra USA. For et år siden var produksjonen under 10 millioner fat/dag, mens den nå begynner å nærme seg 12 millioner fat. Siste uke var lagertallene i USA marginalt ned. Frykt for svakere økonomi gjør at etterspørselsforventningene etter olje blir redusert og bidrar til ytterligere ubalanse i markedet.

http://aksjerogsaant.no/wp-content/uploads/2018/12/Ukerapport-Desember-23.pdf