Etter koronautbruddet i mars og etter det påfølgende børsfallet har det vært en kraftig børsoppgang. Den oppgangen har ikke nødvendigvis vært bred. Mange selskaper og bransjer som har blitt hardt rammet av korona er fremdeles kraftig ned på børsen.

Redningspakkene globalt har hatt en grønn profil.  Det har gjort at såkalte grønne aksjer har ledet an i oppgangen etter korona. Jeg er usikker på om det kan sies om de norske redningspakkene også men de norske selskapene følger nok mest globale trender, ikke norske. Derfor har norske bærekraftige selskaper vært med på oppgangen. Den norske modellporteføljen har flere såkalte grønne selskaper og fortsetter å gjøre det godt.

Den globale porteføljen har ikke en spesielt grønn profil. Det vil den få fremover. Forvalter i Storebrand fondet Global Solutions skriver i månedsrapporten for jul: «Klima og fornybar energi er inne i en meget sterk periode. Vi ser en økende trend at flere redningspakker knyttes opp imot en grønn omstilling og gjenoppbygging av økonomien. Grønne aksjer har gjort det bra, men det med rette – og det vil kreves mer og fortere omstilling i årene som kommer». For et fond det er! Imponerende saker!

Det er få selskaper som har drevet det amerikanske markedet høyere. Spesielt de såkalte FAANG aksjene. Å ikke ta med de i en portefølje er bare svakt, men resultatene til global portefølje viser at god avkastning er mulig selv uten å ha med de mest populære selskapene. FAANG  har ikke økt i verdi pga «dumme» indeksfond slik enkelte såkalte «value» forvaltere hevder, men fordi FAANG stort sett leverer bærekraftige løsninger som folk vil ha, selvom man kan diskutere hvor gode de selskapene er for samfunnet.