En av 8 aksjer i den norske modellporteføljen er av det litt mer spekulative slaget og unntas for kravet om lang historikk på børsen. Play Magnus kom inn etter et kraftig fall etter børsnotering og går ut igjen nå snart.  Aksjen har vært godt over 30 kr og hatt en vanvittig kursoppgang etter en trøblete børsintroduksjon Play Magnus kom på børs på 21 kr og falt som bare det rett etterpå. Aksjonærer som hadde kommet inn mye billigere solgte seg ut rett etter børsintroduksjon og aksjen stupte. Den ble tatt inn i modellporteføljen på 17 kr, 4 kroner lavere. Aksjen falt vel så til 12 kroner .Den handler i dag for rett i overkant av 24 kroner.  Det viser hvor vanskelig det er å treffe på kort sikt i aksjemarkedet, spesielt i mindre selskaper. Det er sikkert ikke noe lettere å treffe godt i Aker Clean Hydrogen. I skrivende stund er den omsatt for 12,52. Jeg tror den er verdt å følge med på fremover

Aker Clean Energy kom kanskje på børs i en tid med den aller verste hypen av grønne aksjer og i en tid hvor lange renter har steget betraktelig. Noe som gjør inntekter frem i tid mindre verdt. Kanskje vil de slite med den kursen i lang tid. På den annen side er den i hvert fall 20% lavere priset nå. Grønne aksjer vil være med å prege fremtiden, og Røkkesystemets hydrogensatsing bør ha en god sjanse til å få det til. Mange drar sammenlikningen til tiden før it-boblen da all slags selskaper kunne få en høy pris og det var mange døgnfluer. Dette er ikke noe hvilket som helst selskap faktisk, og det er grunn til å tro at selskapet også vil eksistere mange år frem i tid. Jeg tror muligens kursen vil falle litt til og avventer litt med å gjøre byttet og med å kjøpe aksjer i Aker Clean Hydrogen.

Onsdag: Det var ikke mye grunn til å vente med å bytte Play Magnus siden Play Magnus er like mye ned som Aker Clean Hydrogen. Begge aksjene rammes av frykt for inflasjon. Så det er ikke bare «grønne» aksjer som rammes. Jeg endrer ingenting i porteføljen nå, men har kjøpt NEL og ACH i dag selv. På kort sikt kan rentene fortsette å stige og høyt vurderte selskaper fortsette å falle, men begge aksjene har falt mye i det siste. Det er lite historikk i Aker Clean Hydrogen, men NEL har falt ned til 200 dagers flytende gjennomsnitt. Er det panikk i markedet har slike nivåer lite å si. Det er heller ingen inntjening man kan prise selskapene ut i fra.