Vi har oppdatert makrotabellene våre med forventninger til noen nøkkeltall for Norge, USA, EU og for verdensøkonomien.

Tabellene viser at det er forventet at veksten skal bli lavere i 2019 enn den var i 2018, og igjen lavere i 2020 enn den skal bli i 2019.

Fallende ledighet og fallende inflasjon i USA; Er Phillips-kurven død?

Selv om bruttonasjonalprodukt i USA er ventet å vokse mindre enn før så er arbeidsledigheten ventet å fortsette å falle. Ledigheten ventes å falle videre til rekordlave 3,5%, mens inflasjonen er ventet å falle fra 2,0% til 1,9%. Dette er stikk i mot  Phillips-kurvens prediksjoner. I følge denne skal lavere ledighet gi høyere inflasjon. Spesielt når økonomien opererer rundt full kapasitet. I USA har ledigheten falt i 2 år, mens inflasjonen har stått på stedet hvil. Dette har fått noen til å stille spørsmål om Phillips-kurven er død. James Bullard i Federal Reserve Bank of St. Louis mener at sentralbankens mangeårige politikk for å holde inflasjonen har virket i så sterk grad at politikken har drept den berømte kurven. Nåværende sentralbanksjef Powell sier noe mer diplomatisk at det er mulig at kurven bare har tatt seg en hvil. Den virket i 2015 og 2016 også i USA, og våkner nok opp igjen også i USA er vårt tips.