Makro Uke 44

Ikke spesielt festlige makroøkonomiske tall i Europa og Norge denne uken, mye bedre saker fra USA.

Norge:

Omtrent samtidig som Norges Bank offentliggjorde en rapport hvor de uttrykker bekymring for gjeldsnivået og eiendomsprisene, offentliggjorde SSB siste tall for samlet gjeld i Norge. Husholdningenes gjeld var 3 416 milliarder kroner ved utgangen av september. 5,9% høyere enn samme periode i fjor.

Sesongjusterte tall for varekonsumet viste et fall på 1,4% fra august til september. Ujusterte tall viste et fall på 3,5% fra september 2017.

USA

Siste sysselsettingsrapport viste at det ble skapt 250 000 nye arbeidsplasser utenfor primærnæringene i USA i oktober. Septembertallene ble samtidig nedjustert til 118 000, Arbeidsledigheten ligger fremdeles på 3,7%. Lønningene vokste med 0,2% på månedsbasis og 3,1% på årsbasis. Det er den sterkeste lønnsveksten siden 2009.

Kan veksten fortsette uten at lønnsveksten og inflasjonen blir for høy er det store spørsmålet fremover. Andelen amerikanere i arbeid ligger fremdeles under tidligere toppnivåer. Det betyr at det fremdeles er ledige ressurser i arbeidsmarkedet, men det spørs om de ledige ressursene har den kompetansen bedriftene etterspør.

Rentene steg med aksjemarkedet i USA denne uken og nådde de høyeste nivåene på en god stund. Ti-åringen endte uken på 3,21 og to-åringen på 2,92.

Japan

I motsetning til USA, hvor rentene er tilbake til mer normale nivåer, er korte renter fremdeles negative i Japan. Sentralbanken der holdt renten uendret på -0,1% på møtet 31. oktober og nedjusterte inflasjonsforventningene. Det betyr at det ikke blir noe renteøkning med det første i Japan.

Europa

BNP i Spania vokste med 0,6 % i tre måneders perioden frem til september sammenliknet med foregående tre måneders periode. Samme vekst som i foregående periode, mens BNP i eurosonen vokste med 0,2% i samme periode. Den svakeste veksten på 4 år! Samtidig som veksten var den svakeste på lenge økte inflasjonen i eurosonen til 2,2 i oktober. Det høyeste nivået siden desember 2012! Inflasjonsveksten ble drevet av høye energipriser.

 Ledigheten i Italia steg igjen over 10 tallet til 10,1% i september

 Valuta

Den makroøkonomisk utviklingen vi har beskrevet overfor burde bety en styrkelse av dollaren mot både japanske yen, den norske krona og euroen. Det skjedde ikke. Dollaren svekket seg derimot 0,6% mot både euro og kronen samt kinesisk yuan, men styrket seg 0,4 % mot japansk yen. Årsaken til dette er stigende børser og mindre usikkerhet i markedene. Fallene børser og økt usikkerhet i oktober gjorde at kronen svekket seg med 3,2% for måneden som helhet. Reaksjonen opp for kronen i forrige uke var derfor et tegn på lavere usikkerhet i markedet.  

 Laks

Prisen fortsetter ned. Eksportpris for fersk laks i uke 43 var 57,77. En nedgang på 2,0 % fra uken før. Det ble eksportert 19 103 tonn laks. En nedgang på 8,3% fra uke 42 og 6% lavere enn samme uke i fjor. Tallene er fra SSB.

Olje

Prisen på Brentolje falt med 7,1 % fra 77,76 dollar til 72,62 dollar denne uken. Sanksjonene mot Iran trer i kraft på søndag. Oljeprisen steg først markant på sanksjonene, men har nå korrigert med ca 15% fra toppen. Oljeprisen falt med aksjemarkedene men har ikke blitt med aksjekursene opp igjen. .

 Amerikanske myndigheter forsøker å få erstattet noe av oljen som vil bli tatt bort i fra markedet med olje fra Irak og fra en nøytral sone mellom Kuwait og Saudi- Arabia. For at det skal skje må Irak gå med på å eksportere olje via Kurdistan og Kuwait og Saudi må komme til enighet.

 Hvor mye olje som vil forsvinne gjenstår å se. Flere land har kommet til enighet med USA om at de fortsatt kan få importere olje fra Iran.

 

 

 

Blogglistenhits

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.