Aksjer og sånt sin ukentlige oppsummering av økonomiske nøkkeltall og makroøkonomiske begivenheter i Norge og andre land.

Lavere inflasjon, reduserte renter i USA, lavere oljepris. Legg til økt vekst både av import og eksport i Kina, så oppsummerer det noe av det som skjedde på makrofronten denne uka. For verdensøkonomien er dette en god miks. For Norges vedkommende har det blitt rapportert høy inflasjon, svakt konsum og svak BNP vekst. En ikke fullt så bra miks.

Arbeidsledighet/sysselsetting

Sveits: Ledigheten var på 2,4% for femte måned på rad i september. Det er den laveste ledigheten i Sveits siden 2008.

Hellas: 19% ledighet. Den laveste siden 2011

USA: Jobless claims økte med 7000 fra forrige uke til 214 000 denne uken

Bruttonasjonalprodukt (BNP):

Norge: Nasjonalregnskapet viste at BNP vokste med 1,1% i tre måneders perioden mellom juni og august sammenliknet med foregående tre måneders periode. Veksten ble drevet av petroleumsnæringen. Tilsvarende tall for fastlands-Norge var 0,6%. Fiske og jordbruk dro ned veksten med 0,5%. Fra juli til august falt fastlands-BNP med 0,2%.

Eksport/Import:

Kina: Trump klarer ikke stoppe eksportveksten i Kina. Eksporten viste en årlig vekst på 14,6% i september til 226,67 milliarder dollar. Veksten ble drevet av eksport av stål og aluminium selv om USA har lagt en toll på 25% på førstnevnte og 10% på sistnevnte. Importen vokste med 14,3% til 189,49 milliarder usd. Eksporten blir støttet av en fallende kinesisk valuta. Siden mars har yuan svekket seg med ca 10% mot dollaren. Bygging av den nye «silkeveien» fører også til økt eksport for Kina. Kina låner penger til land som inngår i belte og vei initiativet (bvi), siden importerer landene stål og andre ting de trenger til prosjektene fra Kina. Her kan også ting begynne å butte i mot for Kina. Nylig har Malaysia, Indonesia og Thailand sagt nei takk til bvi-prosjekter. Ikke minst har Pakistans økonomiske problemer og forespørsel om kriselån som følge av store bvi-investeringer vist at det ikke nødvendigvis er så smart å låne penger av Kina for å så importere en masse fra dem.

Russland: Eksporten steg med 28% mens importen falt. Handelsoverskuddet ble 15,6 milliarder dollar. Ikke så langt unna Kina sitt!

Tyskland: Eksporten økte med 2,2% til 105,2 milliarder euro, mens importen økte med 6,6% til 88,1 milliarder euro.

Inflasjon:

India: 3,77% i september, opp i fra 3,65% i august.

USA: Markert nedgang i inflasjonen. Den falt fra 2,7% i august, til 2,3% i september. Fallende gasspriser var hovedårsaken til fallet.

Norge: Steg med 3,4% på årsbasis i september og 0,6% fra august. Harmonisert konsumprisindeks, (dvs tilsvarende en som blant annet EU bruker) steg 3,8%. På årsbasis var det spesielt bolig, lys og brensel som trakk opp, men prisstigningen der roet seg i september i forhold til august

Sverige: Inflasjonen viste en årlig vekst på 2,3% i september, opp fra 2,0% i august. Som renten i USA er inflasjonen i Sverige med det på det høyeste siden 2011, men renten i Sverige er like lav.

Konsum og detaljhandel

Norge: Nasjonalregnskapet viste en vekst i konsumet på 0,2% i perioden juni til august sammenliknet med foregående periode. Bilsalg trakk opp i august etter en svak juli. Mens varehandelen trakk konsumet ned med 1,4% i tre måneders perioden

Sverige: Konsumet økte med 1,5% fra juli til august etter et fall på 2% i juli.

Brasil: Detaljhandelen økte med 1,3% i fra juli til august etter å ha falt med 0,1% fra juni til juli

Norge: Uendret fra juli til august. Opp med 0,6% i perioden juni-august sammen med foregående tre måneders periode. Mat og drikke dro opp, oljerelatert industri dro ned

Laks

Prisen fortsetter ned. Eksportpris for fersk laks i uke 39 var 57,93. En nedgang på 2,1 % fra uken før. Det ble eksportert 19 999 tonn laks. En oppgang på 3,4% fra uke 38. Tallene fra SSB.

Oljeprisen

Prisen på Brentolje falt med 3,0 % fra 84 dollar til 80,5 dollar etter børsuro og reduserte prognoser for global vekst fra IMF. Som en følge av nedjusteringen til IMF reduserte Opec sine anslag for etterspørsel etter olje. Det nye anslaget er en oljeetterspørsel på i gjennomsnitt 99,34 millioner fat pr dag, fra tidligere anslag på 100,14 millioner fat pr dag. Det vil si en nedgang på 0,8%.  De nedjusterte også litt for neste år. Der forventet Opec tidligere 101,2 millioner fat pr dag. Nå forventer de 100,7 millioner fat pr dag.                     .

Renter

USA: Nedgang i rentene. Toårige statsrenter falt fra 2,89% til 2,84. De holder seg med det i nøytralt territorium. Tiårige statsrenter falt mer. Fra 3,23 til 3,14.

Israel: Sentralbanken holdt renten uendret på 0,1% på møtet 8. oktober. Inflasjonen i august var 1,2%. BNP veksten i år er forventet å bli 3,7% og falle så vidt til 3,6% neste år

Tyskland: Lange renter falt fra 0,55% til 0,5% denne uken

Norge: Lange renter (10-årig statsobligasjon) stabile på 2,03%.

Valuta

Kronen styrket seg 1,6% mot kinesisk yuan, 1,1% mot amerikansk dollar og 0,5% mot euroen denne uken.

 

Blogglistenhits

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.