Aksjer og sånt sin ukentlige oppsummering av økonomiske nøkkeltall og makroøkonomiske begivenheter i Norge og andre land.

Det amerikanske arbeidsdepartementet offentliggjorde alle nøkkeltalls mor fredag denne uken: Arbeidsmarkedstall for USA (sett bort i fra primærnæringene). Sysselsettingsveksten i USA i september var 137 000, ca 40 000 lavere enn ventet. Arbeidsledigheten var 3,7% i september, det laveste nivået på 49 år!

Arbeidsmarked:

USA:

3,7% ledighet i september. Årlig lønnsvekst på 2,8%, ned fra 2,9% i august. Lønningene økte med 0,3% i september i forhold til august. Det ble 137 000 nye sysselsatte utenfor primærnæringene i USA i september, ned fra 270 000 i august og 165 000 i juli.

Tall fra ADP tidligere i uken viste at privat næringsliv ansatte 230 000 i september, opp i fra 168 000 nyansettelser i august

Italia:

Ledigheten falt til 9,7% i august. Ned fra 10,2% i juli. Det er den laveste ledigheten i Italia siden 2012.

Irland:

Ledigheten falt til 5,4% i august, det laveste nivået siden februar 2008. Ned i fra 5,6% i juli

Handelsbalanse:

USA: Handelsunderskuddet økte til 35,5 milliarder dollar i august. Drevet av lavere eksport og økt import av spesielt biler og olje

Canada: Leverte så vidt det første handelsoverskuddet på 20 måneder med et overskudd på en halv milliard canadisk dollar etter at importen falt mer enn eksporten.

Inflasjon:

Brasil: Var på 4,5% i september, opp i fra 4,2% i august. Gjennomsnittlig inflasjon i Brasil siden 1980 er på 351%.

Russland: Også her er det tiltakende inflasjon. 3,4% i september mot 3,1% i august. Men som i Brasil er inflasjonen i Russland fremdeles langt unna tidligere nivåer.

Konsum og detaljhandel

Italia:

Detaljhandelen økte med 2,2% på årsbasis og 0,7% på månedsbasis i august.

Tyskland:

Detaljhandelen falt med 0,1% i august på månedsbasis, men steg med 1,6% på årsbasis.

Spania:

Detaljhandelen økte med 0,3% både på års- og månedsbasis.

Sveits:

Detaljhandelen økte med 0,4% i forhold til august i fjor drevet av økt etterspørsel etter mat, drikke og tobakk. Detaljhandelen utenom mat, drikke og tobakk falt for fjerde måned på rad.

Detaljhandelen i euroområdet (de 19 landene som bruker euro) falt med 0,2% i august fra juli. Den var uendret for de 28 EU landene sett under ett.

Industriproduksjon

Sør-Korea: Steg med 2,5% på årsbasis i august etter å ha steget med 1,0% i juli.

Sverige: Etter å ha steget med 1,8% i juli steg industriproduksjonen med 3,0% i august. Fra juli til august steg industriproduksjonen med 0,6%.

Spania: Industriproduksjon steg med 1,2% i august i forhold til august i fjor. Også i juli var årsstigningen 1,2%. Fra juli til august var økningen 0,7%

Laks

Eksportpris for fersk laks i uke 39 var 59,15. En nedgang på 1,9 % fra uken før. Det ble eksportert 19 344 tonn laks. En oppgang på 9,1% fra uke 38. Tallene er hentet fra SSB.

Oljeprisen

Prisen på Nordsjøolje eller Brent olje økte med 1,7 % fra 82,72 dollar til 84,12 dollar i påvente av amerikanske sanksjoner mot Iran fra 4. november.  Eksporten fra Iran er antageligvis betydelig redusert allerede fordi aktører innen olje og shipping er i full gang med å tilpasse seg USA sine sanksjoner i følge leder for råvarehandel i SEB Markets Bjarne Schieldrop.

Renter

USA:

Mer dramatikk i det amerikanske rentemarkedet denne uken. Lange renter (U.S. 10 Years Treasury Note) steg fra 3,06% til 3,24. To-årsrenten endte på 2,88 opp i fra 2,8% forrige uke. Forskjellen mellom korte og lange statsrenter er med det opp i fra 26 til 36 punkter og signaliserer med det en økt tro på langsiktig vekst. Samtidig som markedet ikke forventer ytterligere renteøkninger på mellomlang sikt enn hva som allerede er kommunisert av sentralbanken.

Japan: Lange renter har steget fra 0,03% til 0,15% på tre måneder og i fra 0,12% denne uken.

Norge: Lange renter (10-årig statsobligasjon) økte fra 1,95% til 2,03%.

Valuta

Dollaren fortsatte å styrke seg denne uken, en prosent mot den norske krone og en halv prosent mot euroen. Kinesisk Yuan styrket seg så vidt mot dollaren. I perioden med handelskrig har den kinesiske yuan stort sett svekket seg.

Hellas: Lange renter i falt til drøye 4% denne uke. De laveste på 12 år.

Blogglistenhits

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.