Aksjer og sånt sin ukentlige oppsummering av økonomiske nøkkeltall og makroøkonomiske begivenheter i Norge og andre land.

USA hevet som ventet renten til 2,25%. Sentralbanken planlegger gradvise renteøkninger til renten er på 3,5% i 2020. Avgjørelsen var enstemmig og den tredje renteøkningen i år. Det ventes en renteøkning til i løpet av året. Renten er nå over 2% for første gang siden 2008.

 

Arbeidsledighet

Japan: Ledigheten falt til 2,4% i august fra 2,5% i juli.

Finland: Ledigheten i Finland i august var 6,8%, ned fra 7,5% i fjor.

Polen: Ledigheten i Polen var 5,8% i august. Det laveste på 28 år.

Norge: Sesongjustert arbeidsledighet i i juli var 4% ifølge SSB. Ned fra 4,2% i juli 2017, men opp fra 3,9% i juni 2018. Markedet forventet en ledighet på 3,8%.

USA: Sentralbanken hevet estimatene til arbeidsledigheten for 2018 til 3,7% fra 3,6%. Forventningene til 2019 og 2020 er uendret på 3,5% for begge år.

Amerikanere som søkte om arbeidsledighetstrygd (jobless claims) i uke 38 økte med 12 000 fra uke 37 til 214 000. Gjennomsnittet for jobless claims fra 1967 til 2018 er 354 000 ifølge Trading Economics, dvs at antallet i dag ligger langt under det langsiktige gjennomsnittet.

Tyskland: Sesongjustert harmonisert arbeidsledighet i august var på 3,6%. Det samme som de tre månedene i forveien.

 

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

USA: Sentralbanken i USA hevet forventningene til BNP vekst for i år fra 2,8% til 3,0%, og fra 2,4% til 2,5% for neste år.  Vekstforventningene for 2020 forble uendret på 2,0%. Alle endringer er i forhold til sentralbankens prognoser fra juni.

UK: Årlig BNP vekst i 2. kvartal ble 1,2%, ned fra forløpige tall på 1,3%, men opp fra det laveste nivået på på 1,1% i første kvartal. Bedriftsinvesteringer trakk ned, mens forbruk trakk opp.

 

Konsum

USA: Utgifter til personlig konsum (faste priser) økte med 0,2% i august i forhold til juli etter å ha økt med 0,3% i de tre foregående måneder.

Japan: Drevet av økt forbruk av mat og drikke økte detaljhandelen i august med 2,7% i forhold til august i fjor. Den steg med 1,5% i juli.

Sverige: Strømmer svenskene til Hennes & Mauritz butikkene igjen? Etter solide salgstall for kleskjeden tidligere i uken kunne vi fredag lese at detaljhandelen i Sverige økte med 2% i i august i forhold til august i 2017, og 0,8% på månedsbasis. Men svenskene handler mindre varer via internett. Varehandelen på internett falt med 8,9% i august etter å ha falt 13,7% i juli.

Norge: SSB offentliggjorde varekonsumsindeksen fredag morgen. Den viser husholdningenes varekonsum.  Sesongjustert konsum økte med 2,6% i august i forhold til juli, men konsum av mat og drikke var ned 0,9% i forhold til juli. Mens salg av motorvogner og drivstoff falt med 14,8% i juli, slo salget tilbake med en oppgang på 13,6% i august.

Frankrike: Tilsvarende tall for Frankrike viser en vekst på 0,8% i husholdningenes forbruk i august, til tross for at også franskmennene brukte noe mindre penger på mat og drikke.

 

Handelsbalanse

Mens Norge leverte et handelsoverskudd på 88 milliarder norske kroner i august måtte Sverige nøye seg med et overskudd på 5,3 milliarder svenske kroner, ned fra 6,7 milliarder i august 17. Eksporten steg med 14,5% totalt, og hele 16,2% til EU området. Etter åtte måneder av året har Sverige et handelsunderskudd på i overkant av 22 milliarder svenske kroner, sammenliknet med et overskudd på 5,6 milliarder i samme periode i fjor.

 

Industriproduksjon

Steg for første gang på fire måneder i Japan i august med en oppgang på 0,4% i forhold til juli.

 

Inflasjon

Iran: Sliter ikke bare med Trump og kommende sanksjoner. Inflasjonen i Iran steg til 24% i august, opp fra en årlig vekst på 18% i juli.

USA: Sentralbanken nedjusterte inflasjonsforventningene for neste år fra 2,1% til 2,0%. Estimatene for inneværende år ble holdt uendret på 2,0%.

Frankrike: Foreløpige tall tyder på at inflasjonen faller fra august til september med 0,2%. Eller fra en årsvekst på 2,3% til 2,2%. Inflasjonen i august var den høyeste på over 6 år.

 

Lakseprisen

Eksportpris for fersk laks i uke 38 var 60,28. En nedgang på 2,9 % fra uken før. Tallene er hentet fra SSB.

 

Oljeprisen

Prisen på Nordsjøolje eller Brent olje økte med 5,2% fra 78,6 dollar til 82,72 dollar etter at OPEC ikke øket produskjonskvotene i forkant av amerikanske sanksjoner mot Iran fra 4. november.  Iran produserte 2,3 millioner fat i juni. Denne runden med sanksjoner er forventet å være strengere enn tidligere.

 

Personlig inntekt

USA: Økte med 0,3% i august, det samme som i juli. Lønninger er den viktigste komponenten i personlig inntekt. Lønningene økte med 0,5% i august etter å ha økt med 0,3% i juli.

 

Renter

USA: Sentralbanken hevet renten til 2,25% på onsdag. Dermed realrenten positiv for første gang siden 2008 (Inflasjonen i USA var på 2.0% i juli).

Ordlyden i pressemeldingen ble også endret. Nå har de droppet å skrive at pengepolitikken skal legge forholdene til rette for vekst. Spørsmålet er om pengepolitikken til slutt blir såpass restriktiv at det vil gi grobunn for en ny resesjon. For at pengepolitikken skal være restriktiv må renten være høyere enn den nøytrale renten. En nøytral rente er en rente som hverken stimulerer eller demper veksten.  Sentralbanken sier det er vanskelig å estimere nøyaktig hva den nøytrale renten er, men antar den ligger på 3%. Renten ligger dermed fremdeles under den nøytrale renten og vil dermed fremdeles stimulere til vekst, men forventes å komme i nøytralt og restriktivt territorium i løpet av siste halvdel av 2019. Rentetoppen for denne gang forventes å komme i 2020 på 3,5%.

Quatar, Baharain og Saudi-Arabia økte alle renten etter at USA satte opp sin.

Tsjekkia: Med en ledighet på 3,1%, inflasjon på 2,5% og lønnsvekst på 6,2% som bakteppe økte sentralbanken i Tsjekkia renten til 1,5% onsdag denne uken. Det var årets fjerde renteøkning .

Sentralbanken i Kirgisistan var først ute med møte denne uken. Der holdt de styringsrenten uendret på 4,5 %. Asias Sveits geografisk sett, er ikke noe Asias Sveits økonomisk sett. I følge TradingEconomics operer sentralbanken i Kirgisistan med en utlånsrente på 6,5% og en innskuddsrente på 0,5%. Rentespreaden er med det på 6%.

Renteøkning som ventet og lite dramatikk i det amerikanske rentemarkedet. Lange renter (U.S. 10 Years Treasury Note) falt fra 3,07% til 3,06 sist uke. To-årsrenten endte på 2,8% som forrige uke.

Norge: Lange renter (10-årig statsobligasjon) falt fra 1,95% til 1,93%.

Hellas: Lange renter i falt til drøye 4% denne uke. De laveste på 12 år.

 

Valuta

Dollaren tok tilbake det den tapte i uke 38. Denne uken var det euroen sin tur til å svekke seg med omtrent en prosent både mot den norske kronen og mot dollaren.

Blogglistenhits

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.