Ukentlig oppsummering av økonomiske nøkkeltall og makroøkonomiske begivenheter i Norge og andre land

Arbeidsledighet

Ledigheten i Sverige i august var 6,1%. Den var 6% i juli og 6% i august i fjor. Ungdomsledigheten var 13,9%, mot 28% i 2009. I Hong-Kong holder ledigheten seg på 20 års lav. De siste tre måneder har arbeidsledigheten i Hong-Kong vært på 2,8%. Arbeidsledigheten i Tyrkia var på 10,2% i august. Det samme som i august i fjor. I Russland er ledigheten rekordlav etter at den falt til 4,6% i august.

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

BNP i Argentina falt med 4,2% i 2. kvartal etter en vekst på 3,9% i første kvartal. BNP i Frankrike ble bekreftet til 0,2% opp i 2. kvartal i forhold til første kvartal. I forhold til 2. kvartal 2017 steg BNP med 1,7%.

Budsjettunderskudd

Offentlig gjeld i UK som andel av brutto BNP var 84,3% i August. Ned fra 86,1% i august i fjor.

 

Detaljhandelstall

Detaljhandelssalget i august i UK var 3,3% høyere enn i august 2017. Ned fra en oppgang på 3,8% i juli. Tilsvarende tall for Russland var 2,8%. Opp fra 2,7% i juli.

Handelsbalanse

Norge leverte det største handelsoverskuddet på nesten fire år etter at eksporten økte med 28,1% til 88,1 milliarder kroner i august.  Eksporten av naturgass økte med 43% og eksporten av råolje økte med 29,2%. Importen økte fra 54,9 milliarder i august 2017 til 56,1 i august i år. Handelsoverskuddet økte med det fra 13,9 i august i fjor til 31,8 milliarder i august i år.

Japan leverte et handelsunderskudd på 445 milliarder yen (ca 32 milliarder kroner) i august. I august i fjor leverte Japan et overskudd på 96,8 milliarder yen.

Handelsunderskuddet falt til 101,5 milliarder dollar første kvartal i USA, ned fra 121,7 milliarder dollar i første kvartal. Underskuddet var noe lavere enn ventet og det minste underskuddet siden 2015. Underskuddet falt hovedsakelig på grunn av økt eksport av råvarer.

Handelsoverskuddet til EU var på 31,9 milliarder euro i juli, ned fra 41 milliarder euro i juli i fjor.

Industriproduksjon

Russlands industriproduksjon økte med 2,7% i august, ned i fra 3,9% i juli, men over markedets forventninger på 2,5%. Verre gikk det i den gamle Sovjetrepublikken Kirgisistan der industriproduksjonen falt med 10,2% på årlig basis i august, men opp fra fallet på 25% i juli.

Inflasjon

Konsumprisindeksen (KPI) i Japan løftet seg fra 0,9% i juli til 1,3% i august. Inflasjonen i UK steg med 2,7% på årsbasis i august, mot ventet 2,4%. Opp fra 2,5% i juli. KPI i Euro området ble bekreftet å stige med 2,0 % i august i forhold til august i fjor. Ned fra 2,1% i juli, som var den høyeste inflasjonen på drøye fem år. Kjerneinflasjonen (KPI uten mat og energi) steg med 1,0%, ned fra 1,1% i juli. Det er kjerneinflasjonen ECB legger vekt på.

Lakseprisen

SSB meldte om en svak nedgang for lakseprisen i uke 37 med et fall på 0,8% i forhold til uke 36. Lakseprisen falt med det til 62,1 kr pr kilo.

Hussalg/huspriser/byggestart

Prisindeks for nye boliger i Norge i 2. kvartal var ned -0,3% i forhold til samme periode i fjor. Prisen på nye eneboliger steg, mens prisene på nye flerboliger falt i perioden. Alt ifølge SSB.

Hustall fra USA viste et fall i nye byggetillatelser på 5,7% i forhold til juli måned, og et fall på 5,5% i forhold til august i fjor. Antall ferdigstilte hus viste en vekst på 2,5 % i forhold til juli og en vekst på 11,2 % i forhold til august i fjor.

Oljeprisen

Prisen på Nordsjøolje eller Brent olje økte såvidt fra 78 dollar til 78,6 dollar før søndagens Opec møte i Alger.

Renter

Den japanske sentralbanken holdt korte renter uendret på – 0,1% på sitt møte denne uken.

Hovedstyret i Norges Bank økte styringsrenten til 0,75%. Beslutningen var enstemmig. Sannsynlig med renteøkning også i første kvartal neste år. De advarer om ubalanser dersom renten fortsetter å være på dagens lave nivåer.  Veksten i fastlands-Norge og utviklingen i arbeidsmarkedet har vært noe svakere enn hva Norges Bank ventet, mens inflasjonen har vært høyere enn ventet. Alt i alt en pengepolitisk rapport som ikke vil bidra å styrke troen på mange flere renteøkninger.

Sentralbanken i Sveits endret ikke renten på torsdagens rentemøte. Renten i Sveits er med det fremdeles på -0,75%.

Lange renter (U.S. 10 Years Treasury Note) i USA steg fra 3% til 3,07% sist uke. Den amerikanske to-årsrenten økte så vidt fra 2,79% til 2,8%. Det vil si økt forskjell på disse to rentene, det kan tyde på økte forventninger til økonomisk vekst på lengre sikt. Lange norske renter (10-årig statsobligasjon) er på 1,95%.

 Valuta

Den amerikanske dollaren svekket seg med omtrent en prosent både mot den norske kronen og mot euroen denne uken.