Ukentlige oppsummering av økonomiske nøkkeltall i Norge og andre land.

Arbeidsledighet

OECD rapporterte denne uken harmoniserte arbeidsledighetsrater (HUR) for juli. Ledigheten i juli var stabil på 5,3% i OECDområdet. Totalt 33,5 millioner mennesker var arbeidsledige, ned fra toppen på 49,2 millioner i januar 2013, og bare 800 000 flere enn i april 2008. I Euro-området var ledigheten stabil på 8,2%. Den falt noe i Italia, fra 10,8% i juni til 10,4% i juli.

I USA falt ledigheten til 3,9% i juli, og holdt seg der i august. Når det gjelder ungdomsledighet ligger den over 30% i Spania, Italia og Hellas mens den er under 8% i Nederland og Tyskland.

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Norge offentliggjorde tall for vekst i fastlands BNP i forrige uke. SSB meldte om tiltakende vekst på 0,8% i perioden mai-juli sammenliknet med forrige tre måneders periode. Veksten ble drevet av en positiv utvikling i privat tjenesteproduksjon. Veksten fra juni til juli var på 0,2%.

I Russland ble BNP veksten i 2.kvartal oppjustert til 1,9% i forhold til 2. kvartal i 2017.

Detaljhandelstall

Tall fra USA viste en økning i detaljhandelen der på 0,1% fra juli til august mot ventet 0,4%. Veksttallene for juli ble oppjustert fra 0,5% til 0,7%. Den lave veksten i august skyldtes hovedsakelig et fall i bilsalget. Detaljhandel står for om lag 2/3 av den amerikanske økonomien og er derfor en viktig driver for denne. I Norge viste BNP tallene en svak utvikling for varekonsumet, ned 0,3% i perioden mai-juli sammenliknet med foregående periode. Også i Norge var det bilkjøp som trakk ned. I Kina steg detaljhandelen med 9% i august i forhold til august i fjor mot ventet 8,8%.

Inflasjon

Konsumprisindeksen (KPI) i USA steg med 2,7% i august i forhold til august i fjor, og viser med det tegn til en mer moderat inflasjonsutvikling etter 2 måneder på rad med en inflasjonsrate på nærmere 3%. Kjerneinflasjonen (KPI uten mat og energi)  steg med 2,2%. Sesongjustert måneds vekst for KPI var 0,2%.

Tjenestesektoren står for 63% av KPI, da 63% av forbruket i USA går til tjenester i servicesektoren. De resterende 37% går til varer. For varer, minus mat og energi, falt prisene med 0,2% fra august i 2017.

Det kom også inflasjonstall fra Norge. KPI for august viste en økning på 3,4% sammenliknet med august i fjor, men på månedsbasis falt KPI med -0,4%. På månedsbasis trakk møbler ned og prisstigning på klær opp. På årsbasis trakk utgifter til bolig, brensel og utdanning opp. Harmonisert KPI viste en vekst på årsbasis på 3,9%.

Lakseprisen

SSB meldte om markert oppgang i lakseprisen for uke 36 med en oppgang på 9% i forhold til uke 35. Lakseprisen steg med det til 62,6 kr pr kilo.

 

Oljeprisen

Prisen på Nordsjøolje eller Brent olje økte fra om lag 77 til 78 dollar forrige uke. Torsdag i forrige uke kom det internasjonale energibyrået (IEA) med en rapport som forteller om økende etterspørsel og et strammere oljemarked fremover som tittelen ‘tightening up on the way,’” viser.

Renter

Tyrkia økte ukesrenten fra 17,75% til 24% på torsdag, mot ventet 22%. Sentralbanken i Russland overrasket markedet med å øke renten med 0,25 prosentpoeng til 7,5% på fredag.

Bank of England endret ikke rentene ved denne korsvei, men advarte om økonomisk kaos og at husprisene kan falle med en tredjedel dersom det ikke blir noen Brexitavtale.

Heller ikke den europeiske sentralbanken (ECB) endret renten under sitt rentemøte forrige uke. Nordea Markets konkluderte med at det var intet i kommunikasjonen fra ECB som endret forventningene om at første rentehevning fra ECB vil komme i desember 2019.

 

Lange renter (U.S. 10 Years Treasury Note) i USA steg fra 2,94% til 3% forrige uke. Den amerikanske to-årsrenten steg fra 2,73% til 2,79%. Differansen mellom disse to blir nøye overvåket, i den tro at den viser fremtidige vekstforventninger.

Valuta

Kronen styrket seg forrige uke. Mot dollaren gikk den fra 8,45 til 8,25. En økning på 2,4%. Mot euroen gikk kronen fra 9,76 til 9,6. En økning på 1,6%. Dette var antageligvis en konsekvens av de solide veksttallene både for BNP og KPI som ble offentliggjort denne uken.

 

Blogglistenhits