Konsumledet vekst i Norge

av | 23. august 2018 | Makroøkonomi

SSB offentliggjorde i dag tall for BNP vekst i andre kvartal.  Tallene viste en vekst på 0,4% i forhold til forrige kvartal og en vekst på 3,2% i forhold til 2. kvartal i 2017. Bruttoproduktet i sjøfarts- og petroleumsvirksomheten falt med 0,7% i kvartalet.

Veksten i fastlands BNP var derfor sterkere enn samlede BNP tall. fastlands BNP vokste med 0,4% fra første kvartal. I løpende priser var fastlands BNP opp hele 5,9% i forhold til 2. kvartal i fjor. Målt i faste 2016 priser var tilsvarende tall 4,9%.

Veksten ble drevet av vekst innen tjenesteytende næringer som it og forretningsmessige tjenester. Også bygg/anlegg og næringsmiddelindustrien bidro positivt. Husholdningenes konsum økte med en prosent ledet av økt salg av biler og matvarer. Salg av elektronikk trakk ned.

Investeringer på fastlandet økte med 4,1% for kvartalet ledet av kjøp av nye kampfly og investeringer i produksjon og distribusjon av elektrisitet. Husholdningenes boliginvesteringer fortsetter derimot å falle og var ned for tredje kvartal på rad. I forhold til april-juni i 2017 var årets boliginvesteringer ned 11,4%.

Petroleumsinvesteringene økte med hele 13,1% i forhold til første kvartal, men første kvartalsinvesteringene var svært lave. Målt i forhold til fjorårets periode var petroleumsinvesteringene marginalt ned.

Det var en positiv utvikling i eksporten av tradisjonelle varer og tjenester både kvartalsvis og på årsbasis, opp henholdsvis 9,1 og 3,2%. Dette er viktig med tanke på at inntektene fra petroleumsindustrien en gang må erstattes.

Den positive utviklingen i konsumet førte til at importen av tradisjonelle varer og tjenester økte med 13,4% for kvartalet og med 7 % på årsbasis. Totalt vokste importen med 4,3% mot 1,5% for eksporten.

En noe sterkere krone kan være med på å forklare at importen vokser sterkere enn eksporten, men kronen har bare styrket seg marginalt både på årsbasis og kvartalsbasis målt mot våre viktigste handelspartnere. Om Norges Bank setter opp rentene mer enn marginalt vil det kunne bli enda større utslag i både valutakurs og mismatch mellom eksport og import av tradisjonelle varer og tjenester.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.