Italia: Er bekymringene over for denne gang?

4. juni 2018 | Makroøkonomi

De siste uker har aksjemarkedene i Italia utviklet seg svakt som følge av økt usikkerhet knyttet til landets økonomi og den usikre politiske situasjonen. Som det fremgår av tabell under er den økonomiske situasjonen utfordrende med lav vekst, økende renter og inflasjon. I tillegg sliter landet med en aldrende befolkning. Det er viktig at landet får på plass en handlekraftig regjering.

Italia er som Japan et land med aldrene befolkning. Ingen G20 land har eldre befolkning enn de to landene, og ingen G20 land har mer offentlig gjeld i forhold til BNP.  Italia har behov for en økning i fødselsraten. Politisk kan det bli vanskelig å prioritere å øke subsidiene til småbarnsforeldre på bekostning av den stadig økende eldre befolkningen.

Italias gjeld er stor, men ikke større enn at hvis Tyskland overtar hele statsgjelden til Italia får en statsgjeld på 1,2 ganger BNP. Til sammenligning har USA en statsgjeld på 1,05 x BNP, mens Japan sin statsgjeld er på 2,5 ganger BNP. Statsgjelden blir et mindre problem med vekst. I Italia har det vært svak vekst lenge, men det er tegn til bedring. Italienerne er vant til politisk uro, så det burde være mulig å håndtere dagens utfordringer.

I skrivende stund har lange renter i Italia kommet ned til 2, 6%. Ned fra panikknivåene rundt 3% for et par dager siden. Det virker derfor som de største bekymringene rundt Italia lagt seg for denne gang, men de langsiktige utfordringene forsvinner ikke med det første uansett.

   2010 2015  2016 2017 2018
Arbeidsledighet 11,9% 11,7% 11,0% 11,0% 11,0%
Inflasjon 1,5% 0,0% 0,1% 1,2% 0,8%
BNP per innygger * 35 800 34 000 34 300
10 årig statsrente 4,0% 1,7% 1,5% 2,1% 2,6%
Innbyggere over 65 år i % av total befolkning 20,5% 22,4% 22,7%
Offentlig gjeld i % BNP 125% 157% 156% 135%
Konsumvekst 0,0% 0,2% 0,2% 0.2% 2,0%

* ) Faste 2010 priser i USD. Tall fra IMF og OECD.