Brent spot startet 2018 på i like overkant av 65 dollar før den nådde så høyt som 85 dollar i tidlig oktober. Deretter bar det rakt nedover til så lavt som 50 dollar på julaften. De siste ukene har prisene igjen styrket seg og i skrivende stund er Brent Spot på i overkant av 62 dollar.

Tilsvarende volatilitet har vi sett på den amerikanske WTI oljen som har variert mellom 76 og 42 dollar per fat i samme tidsperiode. Her er også prisen kommet tilbake fra bunnen og er nå på 53 dollar per fat.

Hovedårsaken til nedgangen som vi så i fjor er at landbasert oljeproduksjon fra USA steg kraftig. I snitt for 2017 var den totale amerikanske oljeproduksjonen inkludert NGL på 13,3 millioner fat/dag. I 2. kvartal 2018 hadde dette økt til 15,1 millioner fat/dag og i 3. kvartal hadde denne økt til 16,0 millioner fat/dag. Opec venter at oljeproduksjonen i USA skal ha økt til 20,0 millioner fat/dag i 2023. Det vil derfor sannsynligvis være nødvendig med god disiplin innad i Opec også de neste årene dersom Opec får rett i dette.  Når vi også tar med i bildet at sannsynligheten for resesjon og medfølgende redusert oljeetterspørsel er øket i det siste, så kan kravene til redusert produksjon fra Opec landene bli enda større.

Opec landene økte noe av produksjonen utover høsten ifjor. I andre kvartal var Opec produksjonen på 32,1 mill fat/dag, som var 0,5 mill fat/dag lavere enn i 2017. Imidlertid økte denne til over 33 millioner fat/dag i November. Økt produksjon fra Saudi Arabia var hovedårsaken til denne økningen.

Etterspørselen etter olje økte med 1,3 millioner fat/dag i henhold til foreløpige tall fra IEA, mens tilbudet totalt økt med 2,3 millioner fat/dag. Dette er det samme som snittproduksjonen fra Nord Amerika økte, som i all hovedsak er landproduksjon fra USA.

En av hovedgrunnene til at prisen har styrket seg de siste ukene er at Saudi Arabia har kuttet oljeproduksjonen. I henhold til Energi minister Khalid al-Falih har landet kuttet produksjonen fra 11,0 millioner fat per dag til 10,2 millioner. Det at OPEC og Saudi-Arabia spesielt holder tilbake produksjonen er viktig for at oljeprisen skal holde seg på disse nivåene fremover.

P.t. antas det at break-even prisen for WTI er på ca 45 dollar per fat, men dette er et snitt og noen felt har lavere break-even og andre høyere. Skulle prisen stige tildels langt over break-even vil sannsynligvis amerikansk produksjonen kunne stige enda raskere enn antatt. Samtidig bør rundt 45 dollar pr fat være en støtte på nedsiden for oljeprisen.

Den amerikanske oljeproduksjonen er vanskelig å spå, også for OPEC og deres kilder. Økningen skyldes høyere produksjon fra skiferfelt på land. Det er ny teknologi som har muliggjort utvinningen av den type felt de siste årene. Produksjonen har økt mer enn estimert og operatørene har overrasket med å produsere mer og billigere enn ventet.

Spørsmålet fremover er om teknologien fortsatt vil bedre seg og om produksjonen vil vokse enda fortere fremover. Imidlertid er det også dukket opp en del spørsmålstegn knyttet til såkalt «depletion» fra feltene d.v.s. hvor fort produksjonen avtar. Enkelte hevder at produksjonen fra feltene vil falle raskere enn det som selskapene guider. En annen faktor er flaskehalser knyttet til utstyr og personell i forhold til produksjonen.

Det er ventet at produksjonen fra USA vil stige med ca 1 millioner fat i år, mens det antas at andre land utenfor OPEC vil øke produksjonen med omkring 700 tusen fat. Dette er en total økning på 1,7 millioner fat, mens etterspørselen antas å øke med 1,4 millioner fat. I tillegg var det også i fjor en lagerbygning på ca 0,6 millioner fat/dag. Ergo trenger OPEC å kutte produksjonen med ca 800 tusen fat per dag for å balansere markedet. Så muligens er OPECs siste kutt tilstrekkelige til å balansere markedet.

De viktigste faktorene å følge med på er: i) Utvikling amerikansk oljeproduksjon ii) OPEC og spesielt produksjonen til Saudi Arabia iii) Etterspørselen etter olje og forventningene til denne som igjen styres av utsiktene til verdensøkonomien

Vi tror at en oljepris på mellom 55 og 65 dollar er et fornuftig nivå å anta for 2019, men det å spå oljeprisen er en krevende eksersis. Nedsiden bør på lengre sikt begrenses av break-even prisene på amerikansk skiferproduksjon. Tilsvarende som denne også begrenser oppsiden da tilbudet raskt vil øke hvis prisene stiger for mye. Dersom amerikansk oljeproduksjon utvikler seg som ventet av Opec  og kommer opp i 20 millioner fat pr dag i 2023 kan det gå lenge til vi ser så høye oljepriser som vi gjorde i fjor.

Se oljetabell for oversikt over tilbud etterspørsel

http://aksjerogsaant.no/aksjer/makrookonomi/oljemarkedet/