Handelskrigen tar seg opp i styrke, men verdens børser ser ikke ut til å bry seg.

USA innfører fra og med neste uke en tariff på 10 % på varer importert fra Kina. Dette gjelder varer til en samlet verdi av 200 milliarder dollar.

Tariffen kan øke til 25% i 2019 dersom ikke krav fra USA blir innfridd.  Tidligere har USA satt en tariff på 25% på varer til en samlet verdi av 50 milliarder dollar. Den første tariffrunden gjaldt hovedsakelig stål og aluminiumprodukter. Den siste runder gjelder alt fra vesker til sjømat, men spesielt vaskemaskiner og elektrisk utstyr. Smartklokker og blåtannenheter  får, etter lobbyvirksomhet fra Apple, ikke noen ekstra avgift på seg.

USA importerer varer fra Kina til en samlet verdi av i overkant av 500 milliarder dollar. USA har med de nye tariffene dermed rammet halvparten av importen fra Kina.

Nedenfor er en graf som viser utviklingen til USAs import av varer fra Kina.

Importen av varer har stort sett steget siden 2002, men falt betydelig etter finanskrisen i 2008.

Alle mot Kina?

Handelskrigen begynte tilsynelatende med Trump mot «alle». Kina er nå redd for at det kan bli dem mot «alle» i følge Financial Times. Om ikke EU og Japan bekymrer seg veldig for USAs store import av varer fra Kina, bekymrer de seg for at Kina presser handelspartnere til å overføre teknologi. Dette gjøres ved å kreve lisenser for utenlandske foretak. I tillegg settes begrensninger for utlendingers eierandel i kinesiske selskap og det kreves opprettelse av felles foretak (joint ventures).

Mange land og mange store internasjonale foretak har muligens av denne grunn «heiet» på Trump og USA. Amerikanske børsindekser har også steget kraftig siden den offisielle starten på handelskrigen 6.juli.

Børsutvikling

Det har vært en betydelig forskjell i utviklingen for S&P 500, Nasdaq og Shanghaibørsen siden handelskrigen offisielt startet.  Med en oppgang på om lag 5% for de to førstnevnte og en nedgang på 4% for sistnevnte. Det er en betydelig forskjell på pluss 5 og minus 4, men tar vi med perioden med retorikk i forkant av handelskrigen og ser på siste halvår har forskjellen i børsutviklingen vært enda tydeligere. Med S&P 500 og Nasdaq fremdeles opp 5%, men med Shanghaibørsen ned i overkant av 17%.

I går, i forkant av den siste utviklingen av handelskrigen, falt spesielt amerikanske teknologiaksjer betydelig, mens i dag steg asiatiske børser signifikant.  Muligens et tegn på at ting vil endre seg fremover ?

Norge:

Den japanske Nikkei indeksen har for øvrig klart seg bedre enn både Shanghaibørsen og de amerikanske indeksene både siste seks måneder og siden starten på handelskrigen. Ser vi på siste 6 måneder har Oslo Børs steget betydelig mer enn de andre børsene vi har sett på her med en oppgang på 13%. Siden den offisielle starten på handelskrigen har Oslo Børs utviklet seg noe mer forsiktig, men kan allikevel skilte med en oppgang på 2% siden 6. juli. Nettopp handelskrigen ble trukket frem som noe kan ødelegge for norsk økonomi i OECD rapporten som ble offentliggjort i går.