Frykt for økte renter.

30. mai 2018 | Makroøkonomi

Rentene har vært lave i mange land etter finanskrisen. Dette har ført til en oppgang i i aksje- og obligasjonskursene over hele verden. Det har også vært perioder med korreksjoner og urolige markeder, men de siste to årene har det vært en sammenhengende oppgang.

I 2015 var det en liten nedgang på de amerikanske børsene som følge av noe svakere vekst i slutten av året og i begynnelsen av 2016. Siden har det vært god vekst. Dette har bidratt til stabilt stigende aksjemarkeder inntil begynnelsen av 2018.  I år har vært det første året med volatile børser siden 2015.

Grafen nedenfor viser BNP veksten i USA og at den har tatt seg opp etter finanskrisen, men fremdeles er den langt unna nivået vi så i etterkrigstiden. Kanskje er det dette vekstnivået Trump tenker på når han sier at han skal gjøre «USA great again».

På grunn av fallende arbeidsledighet og god økonomisk vekst har sentralbanken i USA hevet styringsrenten til 1,75% fra bunnen på 0,25% fra slutten av 2015.  Mesteparten av renteøkningens skjedde i 2017. Økt vekst er jo positivt for økonomien og aksjemarkedet, men mange frykter at renten skal bli hevet for mye og kvele oppgangen.

Norsk økonomi opplever en forsiktig økonomisk vekst som vi ser nedenfor, med renteoppgang kan det fort bikke nedover igjen pga den store gjeldsoppbyggingen som har funnet sted blant norske husholdninger de siste årene. Derfor tror vi ikke på mange renteøkninger i Norge med det første.

Arbeidsledigheten har krøpet under 4% for første gang siden de første reaksjonene på oljeprisfallet som startet i 2014.