Sentralbanken i USA sa i kveld at de vil sette opp renten til 2,5%. Dette er den 9. renteøkningen siden 2015. Sentralbanksjef Powell sa også at man fra nå av ikke skal forvente mange flere renteøkninger. Han sa de ikke fører en restriktiv rentepolitikk, og ønsker ikke å føre en heller. For da kan det bli resesjon. Det betyr at man maks kan forvente en renteøkning til slik ting ser ut i dag. Om renten skal økes mer enn en gang til og gå over 2,75% vil avhenge den økonomiske utviklingen og utviklingen i inflasjonen fremover.  FED vil derfor følge nøye med på den.  Blir det tegn til at inflasjonen blir høyere enn 2% så kommer renten også til å bli satt høyere enn 2,75%.

Fortsatt salg av verdipapirer for å redusere balansen

Powell påstod også at nedbyggingen av sentralbankens balanse ikke virker forstyrrende for markedet og at de kommer til å fortsette å redusere balansen til sentralbanken. Flere har i det siste ment at nedbyggingen virker forstyrrende spesielt for kortsiktige obligasjoner. Det hadde også vært rart om det ikke skulle påvirke markedene at sentralbanken selger, og ikke kjøper korte obligasjoner. Akkurat som om det var positivt for markedene at sentralbanken bygget opp balansen med å kjøpe obligasjoner og andre verdipapirer er det nå negativt at de selger for å bygge ned balansen. De trekker ganske enkelt likviditet ut av markedet i stedet for å tilføre likviditet. Det var økt etterspørsel etter verdipapirer fra FED og andre aktører som i høy grad drev markedene opp etter finanskrisen. Når likviditeten nå i stedet trekkes ut, så er det i høy grad med å trekke markedene ned. De er også nødt til å gjøre det, så har de tørt krutt til neste konjunkturnedgang. For tørt krutt har i hvert fall ikke Trump. Statsgjelden er skyhøy, og statsfinansene er ikke blitt bedre av skattekuttene til Trump.